Swedish Contemporary Bible

Genesis 34

Jakobs söner hämnas

1En dag gick Dina, den dotter Lea fött åt Jakob, för att besöka flickorna i trakten. 2När hivén Shekem, fursten Hamors son, fick se henne, tog han henne med sig. Han låg med henne och kränkte henne. 3Han blev djupt förälskad i henne och försökte vinna hennes kärlek. 4Sedan talade han med sin far Hamor om detta. ”Se till att jag får gifta mig med den där flickan.”

5Jakob fick snart veta att hans dotter blivit vanärad, men eftersom hans söner var ute på fälten med boskapen, höll han tyst om saken tills de återvänt hem. 6Under tiden gick fursten Hamor, Shekems far, till Jakob för att tala om saken. 7När Jakobs söner kom tillbaka från fälten, fick de höra om det inträffade. De blev förtvivlade och greps av vrede eftersom det var en skamlig gärning Shekem hade begått i Israel när han låg med Jakobs dotter. Sådant får inte ske.

8Hamor sa till dem: ”Min son Shekem är verkligen kär i er syster. Låt honom få gifta sig med henne! 9Gift in er här med oss. Låt era döttrar gifta sig med våra söner, så ska vi ge våra döttrar som hustrur åt era unga män. 10Ni kan slå er ner var ni än vill bland oss och skaffa er ägodelar och ägna er åt affärer och bli rika.”

11Sedan talade Shekem till Dinas far och bröder: ”Visa mig välvilja och låt mig få henne till hustru. Jag ska ge er vad ni än vill ha. 12Det spelar ingen roll vilken hemgift eller gåva ni kräver, för jag ska betala den, bara ni ger mig flickan till hustru.”

13Eftersom Shekem hade behandlat deras syster så illa, lurade Jakobs söner Shekem och hans far Hamor. 14De sa nämligen: ”Vi kan inte ge vår syster till en man som inte är omskuren[a]. Det skulle vara en skam för oss. 15Vi kan bara ge vårt samtycke på ett villkor, och det är att alla era män låter omskära sig och blir som vi. 16Då kan vi gifta bort våra döttrar och bo här och förena oss med er, så att vi kan bli ett folk. 17Men om ni inte vill låta omskära er, tar vi flickan med oss och flyttar härifrån.”

18Hamor och Shekem gick med på förslaget. 19Den unge mannen skyndade sig iväg för att göra som de hade föreslagit, för han var mycket kär i Jakobs dotter. Han var den mest ansedde i hela sin fars släkt. 20Hamor och Shekem framträdde därför i stadsporten inför stadens män och talade till dem.

21”Dessa män är våra vänner”, sa de. ”Låt oss inbjuda dem att bo här i landet och röra sig fritt här. Landet är ju stort nog att rymma dem och vi kan gifta oss med deras döttrar och de med våra. 22Men de tänker bara stanna här och bli ett folk med oss på ett villkor, och det är att vi alla låter omskära oss på samma sätt som de. 23Om vi gör det kommer all deras boskap, allt de äger och alla deras djur att bli vårt. Låt oss göra som de vill, så att de bosätter sig här ibland oss.”

24Alla män i staden gick med på Hamors och hans son Shekems förslag. Alla lät omskära sig, samtliga män i hela staden.

25Men tre dagar senare, när såren var ömma, tog Jakobs två söner, Simon och Levi, Dinas bröder, sina svärd och gick in i staden och dödade utan motstånd varenda man där, 26även Hamor och hans son Shekem. De tog med sig Dina från Shekems hus och gick sedan därifrån.

27Sedan gick alla Jakobs söner över de slagna in till staden och plundrade den, eftersom deras syster hade vanhedrats där. 28De tog alla får, kor och åsnor, allt som de kunde lägga beslag på, både inne i staden och ute på fälten. 29De tog all egendom, alla kvinnor och barn och allt som fanns i husen.

30Då sa Jakob till Simon och Levi: ”Ni har dragit olycka över mig och gjort så att alla hatar mig i hela landet, både kanaanéerna och perisséerna. Vi är så få. Om de bestämmer sig för att anfalla oss, kommer de att döda både mig och min familj.”

31”Skulle de då få behandla vår syster som en prostituerad?” svarade de.

Notas al pie

  1. 34:14 Se 1 Mos 17:9-14.

New Russian Translation

Genesis 34

Месть жителям Шехема за насилие над Диной

1Дина, дочь Лии от Иакова, пошла навестить местных женщин. 2Когда Шехем, сын хиввея Хамора, правителя той области, увидел ее, то схватил, лег с ней и обесчестил ее. 3Сердце его прилепилось к Дине, дочери Иакова, он полюбил ее и говорил с ней нежно. 4И Шехем сказал своему отцу Хамору:

– Возьми мне эту девушку в жены.

5Когда Иаков услышал, что его дочь Дина обесчещена, его сыновья были в поле со стадами, и он молчал об этом, пока они не вернулись домой.

6Хамор, отец Шехема, пришел переговорить с Иаковом. 7Сыновья Иакова вернулись с полей, как только услышали о случившемся. Они были полны горя и ярости, потому что Шехем сделал постыдное дело в Израиле, когда лег с дочерью Иакова, а такое недопустимо.

8Хамор сказал им:

– Мой сын Шехем всем сердцем привязался к вашей дочери. Прошу вас, отдайте ее ему в жены. 9Заключайте с нами браки: отдавайте нам своих дочерей и берите за себя наших. 10Вы можете селиться среди нас, – земля перед вами: живите в ней, торгуйте и приобретайте имущество.

11Шехем сказал отцу и братьям Дины:

– Я дам вам все, что вы скажете, да найду я расположение в ваших глазах! 12Назначьте за невесту любой выкуп и подарки, и я заплачу, только отдайте мне ее в жены.

13Тогда сыновья Иакова ответили Шехему и его отцу Хамору лживо, потому что он обесчестил их сестру Дину. 14Они сказали им:

– Мы не можем сделать такого: отдать нашу сестру необрезанному мужчине было бы для нас позором. 15Мы дадим согласие лишь при одном условии: если вы станете, как мы, и сделаете всем вашим мужчинам обрезание. 16Тогда мы будем отдавать вам наших дочерей и брать за себя ваших. Мы поселимся среди вас и станем с вами одним народом. 17Но если вы не согласитесь сделать обрезание, мы заберем сестру[a] и уйдем.

18Их слова пришлись по сердцу Хамору и его сыну Шехему. 19Молодой человек без промедления исполнил то, что они сказали, потому что очень любил дочь Иакова – а он, Шехем, был самым уважаемым в доме своего отца. 20Затем Хамор и его сын Шехем пришли к воротам города и обратились к жителям.

21– Эти люди дружелюбны к нам, – сказали они. – Пусть живут в нашей земле и торгуют в ней: на этой земле для них достаточно места. Мы будем жениться на их дочерях, и они пусть женятся на наших. 22Но лишь при одном условии согласятся эти люди жить с нами как один народ: если наши мужчины, как и они сами, будут обрезаны. 23Не станут ли тогда их стада, имущество и весь их скот нашими? Давайте же выполним их условие, и они поселятся среди нас.

24Все, кто собирались у городских ворот, согласились с Хамором и его сыном Шехемом, и все мужчины в городе были обрезаны.

25Три дня спустя, когда они еще страдали от боли, двое сыновей Иакова – Симеон и Левий, братья Дины – взяли мечи, неожиданно напали на город и убили всех мужчин. 26Они убили мечом Хамора и его сына Шехема, забрали Дину из Шехемова дома и ушли. 27Сыновья Иакова вошли к убитым и разграбили город, где[b] была обесчещена их сестра. 28Они захватили стада крупного и мелкого скота, ослов – все, что было в городе и в полях; 29и все их богатство, и детей, и женщин, и все, что было в домах, они захватили себе и взяли в добычу.

30Тогда Иаков сказал Симеону и Левию:

– Вы навлекли на меня беду, сделали меня ненавистным для жителей этой земли, хананеев и ферезеев. Нас не так уж и много, и если они объединят силы и нападут на меня, я и мой дом будем уничтожены.

31Но они ответили:

– Разве можно поступать с нашей сестрой, как с блудницей?

Notas al pie

  1. 34:17 Букв.: «дочь».
  2. 34:27 Или: «из-за того, что».