Swedish Contemporary Bible

Psalms 33

Psalm 33

Lovprisning till Skaparen och Herren

1Jubla i Herren, ni rättfärdiga,

för det hör till de rättsinniga att prisa honom!

2Prisa Herren med lyra,

sjung lovsång till honom med tiosträngad harpa!

3Sjung en ny sång för honom,

spela ljuvligt och ropa av glädje!

4Herrens ord är tillförlitligt,

allt han gör sker i trofasthet.

5Han älskar rätt och rättfärdighet.

Jorden är full av Herrens nåd.

6Genom Herrens ord blev himlarna till,

dess här genom hans muns ande.

7Han samlade havsvattnen till en plats,

han lade djupen där de skulle förvaras.

8Låt alla i hela världen frukta Herren,

alla jordens invånare visa vördnad för honom.

9För han talade, och det blev till,

han befallde, och det stod där.

10Herren gör folkens planer om intet,

han avvisar deras målsättningar.

11Herrens plan består för evigt,

hans avsikter från generation till generation.

12Lyckligt är det folk vars Gud Herren är,

det folk som han har utvalt till sitt eget!

13Från himlen blickar Herren ner,

han ser varje människa.

14Han betraktar från sin boning

alla som bor på jorden,

15han som har skapat allas hjärtan

och vakar över allt de gör.

16Ingen kung kan räddas av en stor armé,

ingen kämpe kommer undan för sin stora styrka.

17Stridshästar ger falska hopp om räddning.

De är starka, men de kan inte rädda någon.

18Men Herrens ögon följer dem som fruktar honom

och hoppas på hans nåd.

19Han räddar dem från döden

och håller dem vid liv under hungersnöd.

20Vi väntar på Herren,

han är vår hjälp och sköld.

21I honom har vi vår innerliga glädje.

Vi förtröstar på hans heliga namn.

22Herre, låt din nåd vila över oss,

för vi hoppas bara på dig.

New International Reader's Version

Psalm 33

Psalm 33

You who are godly, sing with joy to the Lord.
    It is right for honest people to praise him.
With the harp, praise the Lord.
    With the lyre that has ten strings, make music to him.
Sing a new song to him.
    Play with skill, and shout with joy.

What the Lord says is right and true.
    He is faithful in everything he does.
The Lord loves what is right and fair.
    The earth is full of his faithful love.

The heavens were made when the Lord commanded it to happen.
    All the stars were created by the breath of his mouth.
He gathers together the waters of the sea.
    He puts the oceans in their places.
Let the whole earth have respect for the Lord.
    Let all the people in the world honor him.
He spoke, and the world came into being.
    He commanded, and it stood firm.
10 The Lord blocks the sinful plans of the nations.
    He keeps them from doing what they want to do.
11 But the plans of the Lord stand firm forever.
    What he wants to do will last for all time.

12 Blessed is the nation whose God is the Lord.
    Blessed are the people he chose to be his own.
13 From heaven the Lord looks down
    and sees everyone.
14 From his throne he watches
    all those who live on the earth.
15 He creates the hearts of all people.
    He is aware of everything they do.
16 A king isn’t saved just because his army is big.
    A soldier doesn’t escape just because he is very strong.
17 People can’t trust a horse to save them either.
    Though it is very strong, it can’t save them.
18 But the Lord looks with favor on those who respect him.
    He watches over those who put their hope in his faithful love.
19 He watches over them to save them from death.
    He wants to keep them alive when there is no food in the land.

20 We wait in hope for the Lord.
    He helps us. He is like a shield that keeps us safe.
21 Our hearts are full of joy because of him.
    We trust in him, because he is holy.
22 Lord, may your faithful love be with us.
    We put our hope in you.