Swedish Contemporary Bible

Psalms 33

Psalm 33

Lovprisning till Skaparen och Herren

1Jubla i Herren, ni rättfärdiga,

för det hör till de rättsinniga att prisa honom!

2Prisa Herren med lyra,

sjung lovsång till honom med tiosträngad harpa!

3Sjung en ny sång för honom,

spela ljuvligt och ropa av glädje!

4Herrens ord är tillförlitligt,

allt han gör sker i trofasthet.

5Han älskar rätt och rättfärdighet.

Jorden är full av Herrens nåd.

6Genom Herrens ord blev himlarna till,

dess här genom hans muns ande.

7Han samlade havsvattnen till en plats,

han lade djupen där de skulle förvaras.

8Låt alla i hela världen frukta Herren,

alla jordens invånare visa vördnad för honom.

9För han talade, och det blev till,

han befallde, och det stod där.

10Herren gör folkens planer om intet,

han avvisar deras målsättningar.

11Herrens plan består för evigt,

hans avsikter från generation till generation.

12Lyckligt är det folk vars Gud Herren är,

det folk som han har utvalt till sitt eget!

13Från himlen blickar Herren ner,

han ser varje människa.

14Han betraktar från sin boning

alla som bor på jorden,

15han som har skapat allas hjärtan

och vakar över allt de gör.

16Ingen kung kan räddas av en stor armé,

ingen kämpe kommer undan för sin stora styrka.

17Stridshästar ger falska hopp om räddning.

De är starka, men de kan inte rädda någon.

18Men Herrens ögon följer dem som fruktar honom

och hoppas på hans nåd.

19Han räddar dem från döden

och håller dem vid liv under hungersnöd.

20Vi väntar på Herren,

han är vår hjälp och sköld.

21I honom har vi vår innerliga glädje.

Vi förtröstar på hans heliga namn.

22Herre, låt din nåd vila över oss,

för vi hoppas bara på dig.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Salmos 33

1Cantad al Señor con alegría, vosotros los justos;
    es propio de los íntegros alabar al Señor.
Alabad al Señor al son del arpa;
    entonad alabanzas con el decacordio.
Cantadle una canción nueva;
    tocad con destreza,
    y dad voces de alegría.

La palabra del Señor es justa;
    fieles son todas sus obras.
El Señor ama la justicia y el derecho;
    llena está la tierra de su amor.

Por la palabra del Señor fueron creados los cielos,
    y por el soplo de su boca, las estrellas.
Él recoge en un cántaro el agua de los mares,
    y junta en vasijas los océanos.
Tema toda la tierra al Señor;
    hónrenlo todos los pueblos del mundo;
porque él habló, y todo fue creado;
    dio una orden, y todo quedó firme.
10 El Señor frustra los planes de las naciones;
    desbarata los designios de los pueblos.
11 Pero los planes del Señor permanecen firmes para siempre;
    los designios de su mente son eternos.

12 Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
    el pueblo que escogió por su heredad.
13 El Señor observa desde el cielo
    y ve a toda la humanidad;
14 él contempla desde su trono
    a todos los habitantes de la tierra.
15 Él es quien formó el corazón de todos,
    y quien conoce a fondo todas sus acciones.
16 No se salva el rey por sus muchos soldados,
    ni por su mucha fuerza se libra el valiente.
17 Vana esperanza de victoria es el caballo;
    a pesar de su mucha fuerza, no puede salvar.
18 Pero el Señor cuida de los que le temen,
    de los que esperan en su gran amor;
19 él los libra de la muerte,
    y en épocas de hambre los mantiene con vida.

20 Esperamos confiados en el Señor;
    él es nuestro socorro y nuestro escudo.
21 En él se regocija nuestro corazón,
    porque confiamos en su santo nombre.
22 Que tu gran amor, Señor, nos acompañe,
    tal como esperamos de ti.