Swedish Contemporary Bible

Psalms 30

Psalm 30

En hyllning till Gud och ett tack för befrielse

1En psalm, en sång av David vid tempelinvigningen.

2Jag vill lova dig, Herre,

för du lyfte mig upp

och lät inte mina fiender triumfera över mig.

3Herre, min Gud, jag bad till dig,

och du helade mig.

4Herre, du förde mig upp ur dödsriket,

du räddade mig tillbaka till livet,

från att fara ner i graven.

5Lovsjung Herren, ni hans fromma,

prisa hans heliga namn!

6Hans vrede varar bara ett ögonblick

men hans nåd hela livet.

Gråten kan gästa om natten,

men när morgonen gryr kommer glädjen.

7När jag levde i min trygghet sa jag till mig själv:

”Ingenting kan rubba mig.”

8Herre, i din godhet ställde du mig på en fast berggrund.[a]

Men när du vände bort ditt ansikte från mig,

blev jag skräckslagen.

9Jag ropade till dig, Herre,

jag bad Herren om nåd.

10”Vad vinner du genom att låta mig gå under, ner i graven?

Kan stoftet prisa dig?

Kan det berätta om din trofasthet?

11Hör, Herre, var nådig mot mig,

Herre, bli min hjälpare!”

12Då förvandlade du min klagan till dans.

Du tog av mig sorgdräkten och klädde mig i glädje.

13Därför vill jag sjunga lovsånger och aldrig tystna.

Herre, min Gud, jag vill prisa dig i evighet!

Notas al pie

  1. 30:8 Grundtextens innebörd är osäker.

New Living Translation

Psalm 30

Psalm 30

A psalm of David. A song for the dedication of the Temple.

I will exalt you, Lord, for you rescued me.
    You refused to let my enemies triumph over me.
O Lord my God, I cried to you for help,
    and you restored my health.
You brought me up from the grave,[a] O Lord.
    You kept me from falling into the pit of death.

Sing to the Lord, all you godly ones!
    Praise his holy name.
For his anger lasts only a moment,
    but his favor lasts a lifetime!
Weeping may last through the night,
    but joy comes with the morning.

When I was prosperous, I said,
    “Nothing can stop me now!”
Your favor, O Lord, made me as secure as a mountain.
    Then you turned away from me, and I was shattered.

I cried out to you, O Lord.
    I begged the Lord for mercy, saying,
“What will you gain if I die,
    if I sink into the grave?
Can my dust praise you?
    Can it tell of your faithfulness?
10 Hear me, Lord, and have mercy on me.
    Help me, O Lord.”

11 You have turned my mourning into joyful dancing.
    You have taken away my clothes of mourning and clothed me with joy,
12 that I might sing praises to you and not be silent.
    O Lord my God, I will give you thanks forever!

Notas al pie

  1. 30:3 Hebrew from Sheol.