Swedish Contemporary Bible

Psalms 28

Psalm 28

En bön om beskydd, tacksägelse för räddning

1Av David.

Jag ropar till dig, Herre.

Min klippa, var inte stum mot mig.

Om du förblir tyst mot mig,

blir jag lik dem som går ner till graven.

2Hör mina böner, när jag ropar till dig om hjälp

och sträcker mina händer mot det allra heligaste.

3Släpa inte bort mig

tillsammans med de onda och de som gör orätt,

de som talar så vänligt till sina grannar

men går i onda tankar.

4Löna dem efter deras handlingar

och efter deras onda gärningar.

Löna dem efter vad de gjort,

ge dem vad de förtjänar!

5De bryr sig inte om Herrens gärningar,

om allt han har gjort.

Han ska riva ner dem

och inte bygga upp dem igen.

6Välsignad är Herren,

för han har lyssnat till mina böner!

7Herren är min styrka och min sköld.

Jag förtröstade på honom, och han hjälpte mig.

Glädjen bubblar nu i mitt hjärta,

och med min sång vill jag prisa honom.

8Herren är sitt folks styrka

och en räddnings fästning för sin smorde.

9Rädda ditt folk och välsigna din arvedel!

Led dem som en herde,

och bär dem för evigt!

New International Reader's Version

Psalm 28

Psalm 28

A psalm of David.

Lord, my Rock, I call out to you.
    Pay attention to me.
If you remain silent, I will die.
    I will be like those who go down into the grave.
Hear my cry for your favor
    when I call out to you for help.
Hear me when I lift up my hands in prayer
    toward your Most Holy Room.

Don’t drag me away with sinners.
    Don’t drag me away with those who do evil.
They speak in a friendly way to their neighbors.
    But their hearts are full of hate.
Pay them back for their evil actions.
    Pay them back for what their hands have done.
    Give them exactly what they should get.
They don’t care about the Lord’s mighty acts.
    They don’t care about what his hands have done.
So he will tear them down.
    He will never build them up again.

Give praise to the Lord.
    He has heard my cry for his favor.
The Lord gives me strength. He is like a shield that keeps me safe.
    My heart trusts in him, and he helps me.
My heart jumps for joy.
    With my song I praise him.

The Lord gives strength to his people.
    He guards and saves his anointed king.
Save your people. Bless those who belong to you.
    Be their shepherd. Take care of them forever.