Swedish Contemporary Bible

Psalms 26

Psalm 26

En oskyldig mans bön

1Av David.

Skaffa mig rätt, Herre,

för jag har levt ett klanderfritt liv.

Jag har förtröstat på Herren

utan att vackla.

2Sätt mig på prov, Herre,

utforska mig, granska hela mitt innersta!

3För jag har din nåd inför mina ögon

och din sanning som förebild.

4Jag sitter inte tillsammans med lögnare

och håller inte ihop med hycklare.

5Jag hatar de ondas samlingar

och vägrar att sitta hos de gudlösa.

6Jag tvättar mina händer i oskuld

och går runt ditt altare, Herre.

7Jag höjer min röst till tacksägelse

och förkunnar alla dina under.

8Herre, jag älskar din boning, ditt hus,

platsen där din härlighet bor.

9Ryck inte bort mitt liv med syndarnas,

låt mig inte dö som de blodtörstiga,

10som har båda händerna fulla med onda planer

och högra handen med mutor.

11Men jag lever ett klanderfritt liv.

Befria mig och visa nåd!

12Jag står på fast grund,

och i församlingarna vill jag prisa Herren.

New International Reader's Version

Psalm 26

Psalm 26

A psalm of David.

Lord, when you hand down your sentence, let it be in my favor.
    I have lived without blame.
I have trusted in the Lord.
    I have never doubted him.
Lord, test me. Try me out.
    Look deep down into my heart and mind.
I have always remembered your love that never fails.
    I have always depended on the fact that you are faithful.
I don’t spend time with people who tell lies.
    I don’t keep company with pretenders.
I hate to be with a group of sinful people.
    I refuse to spend time with those who are evil.
I wash my hands to show that I’m not guilty.
    Lord, I come near your altar.
I shout my praise to you.
    I tell about all the wonderful things you have done.
Lord, I love the house where you live.
    I love the place where your glory is.

Don’t destroy me together with sinners.
    Don’t take away my life along with murderers.
10 Their hands are always planning to do evil.
    Their right hands are full of money that has bought their help.
11 But I live without blame.
    Save me from harm and treat me with kindness.

12 My feet stand on level ground.
    In the whole community I will praise the Lord.