Swedish Contemporary Bible

Psalms 26

Psalm 26

En oskyldig mans bön

1Av David.

Skaffa mig rätt, Herre,

för jag har levt ett klanderfritt liv.

Jag har förtröstat på Herren

utan att vackla.

2Sätt mig på prov, Herre,

utforska mig, granska hela mitt innersta!

3För jag har din nåd inför mina ögon

och din sanning som förebild.

4Jag sitter inte tillsammans med lögnare

och håller inte ihop med hycklare.

5Jag hatar de ondas samlingar

och vägrar att sitta hos de gudlösa.

6Jag tvättar mina händer i oskuld

och går runt ditt altare, Herre.

7Jag höjer min röst till tacksägelse

och förkunnar alla dina under.

8Herre, jag älskar din boning, ditt hus,

platsen där din härlighet bor.

9Ryck inte bort mitt liv med syndarnas,

låt mig inte dö som de blodtörstiga,

10som har båda händerna fulla med onda planer

och högra handen med mutor.

11Men jag lever ett klanderfritt liv.

Befria mig och visa nåd!

12Jag står på fast grund,

och i församlingarna vill jag prisa Herren.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 26

En uskyldigs ydmyge bøn

1En sang af David.

Frikend mig, Herre, for jeg er uskyldig.
    Jeg har altid sat min lid til dig.
Se efter, hvad der bor i mit hjerte,
    undersøg mine tanker og motiver.
Jeg kender din trofaste nåde,
    jeg ønsker at gøre din vilje.
Jeg færdes ikke blandt de falske,
    gør ikke de gudløse selskab.
Jeg tager afstand fra de ondes planer,
    jeg vil ikke have noget med dem at gøre.
Jeg ønsker at bevare min uskyld,
    så jeg kan nærme mig dit hellige alter.
Der vil jeg synge dig en takkesang,
    fortælle om alle dine undere.
Herre, jeg elsker at komme til dit hus,
    for det er der, jeg kan se din herlighed.
Lad mig ikke dele skæbne med syndere,
    døm mig ikke, som du dømmer voldsmænd,
10 for de er altid ude på rov
    og tager gerne imod bestikkelse.
11 Men jeg lever oprigtigt og retskaffent.
    Fri mig fra det onde og vær mig nådig.
12 Mine fødder står på sikker grund,
    og i folkets forsamling vil jeg prise dig, Herre.