Swedish Contemporary Bible

Psalms 25

Psalm 25

En bön om nåd, ledning och förlåtelse

1Av David.

Till dig, Herre, sätter jag mitt hopp,[a]

2du min Gud, på dig förtröstar jag.

Låt mig inte komma på skam,

och låt inte mina fiender triumfera över mig.

3Ingen som hoppas på dig behöver någonsin skämmas.

Men de som utan orsak handlar svekfullt ska stå där med sin skam.

4Herre, visa mig dina vägar,

lär mig dina stigar!

5Led mig i din sanning och undervisa mig,

du min frälsnings Gud.

Jag hoppas på dig, alltid.

6Herre, tänk på din barmhärtighet

och nåd som du alltid har visat.

7Tänk inte på min ungdoms synder,

mina överträdelser,

utan kom ihåg mig i din nåd,

tänk på mig i din godhet, Herre.

8Herren är god och rättsinnig,

därför visar han syndarna vägen.

9Han vägleder de ödmjuka rätt,

han undervisar de ödmjuka om sin väg.

10Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet

för dem som håller hans förbund och befallningar.

11Herre, för ditt namns skull,

förlåt min synd, för den är stor.

12Vem det än är som fruktar Herren,

honom låter Herren veta vilken väg han ska välja.

13Han får leva ett gott liv,

och hans barn ska ärva landet.

14Herren har förtroende för dem som fruktar honom,

och de får insyn i hans förbund.

15Jag ser alltid upp till Herren,

för han frigör min fot ur nätet.

16Vänd dig till mig, var nådig mot mig,

för jag är ensam och nertyngd.

17Min ångest blir allt värre.

Befria mig från min nöd!

18Se hur jag lider och vilket elände jag har!

Förlåt mig alla mina synder!

19Se hur många fiender jag har

och hur våldsamt de hatar mig!

20Bevara mitt liv och rädda mig!

Låt mig inte komma på skam,

för jag tar min tillflykt till dig.

21Låt oskuld och uppriktighet bevara mig,

för mitt hopp står till dig.

22O, Gud, befria Israel från all dess nöd!

Notas al pie

  1. 25:1 Ordagrant: lyfter jag min själ

New Living Translation

Psalm 25

Psalm 25[a]

A psalm of David.

O Lord, I give my life to you.
    I trust in you, my God!
Do not let me be disgraced,
    or let my enemies rejoice in my defeat.
No one who trusts in you will ever be disgraced,
    but disgrace comes to those who try to deceive others.

Show me the right path, O Lord;
    point out the road for me to follow.
Lead me by your truth and teach me,
    for you are the God who saves me.
    All day long I put my hope in you.
Remember, O Lord, your compassion and unfailing love,
    which you have shown from long ages past.
Do not remember the rebellious sins of my youth.
    Remember me in the light of your unfailing love,
    for you are merciful, O Lord.

The Lord is good and does what is right;
    he shows the proper path to those who go astray.
He leads the humble in doing right,
    teaching them his way.
10 The Lord leads with unfailing love and faithfulness
    all who keep his covenant and obey his demands.

11 For the honor of your name, O Lord,
    forgive my many, many sins.
12 Who are those who fear the Lord?
    He will show them the path they should choose.
13 They will live in prosperity,
    and their children will inherit the land.
14 The Lord is a friend to those who fear him.
    He teaches them his covenant.
15 My eyes are always on the Lord,
    for he rescues me from the traps of my enemies.

16 Turn to me and have mercy,
    for I am alone and in deep distress.
17 My problems go from bad to worse.
    Oh, save me from them all!
18 Feel my pain and see my trouble.
    Forgive all my sins.
19 See how many enemies I have
    and how viciously they hate me!
20 Protect me! Rescue my life from them!
    Do not let me be disgraced, for in you I take refuge.
21 May integrity and honesty protect me,
    for I put my hope in you.

22 O God, ransom Israel
    from all its troubles.

Notas al pie

  1. 25 This psalm is a Hebrew acrostic poem; each verse begins with a successive letter of the Hebrew alphabet.