Swedish Contemporary Bible

Genesis 25

Abraham dör

(1 Krön 1:32-33)

1Abraham skaffade sig ytterligare en hustru. Hon hette Ketura 2och hon födde honom Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak och Shuach.

3Jokshans två söner hette Saba och Dedan. Dedans ättlingar var ashuréerna, letushéerna och leumméerna. 4Midjans söner var Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga. Dessa var alltså ättlingar till Ketura.

5Abraham gav allt han ägde till Isak. 6Han gav emellertid gåvor även till sina bihustrurs söner, medan han fortfarande levde, och skickade dem till landet i öster, bort från sin son Isak.

7Abrahams ålder blev 175 år. 8Sedan gav han upp andan och dog i en hög ålder, nöjd med livet, och förenades med sina förfäder[a]. 9Hans söner Isak och Ismael begravde honom i grottan vid Makpela nära Mamre på den åker som tillhört hettiten Efron, Sochars son, 10samma åker som Abraham hade köpt av hettiterna. Där begravdes alltså Abraham och hans hustru Sara.

11Efter Abrahams död välsignade Gud Isak, hans son, som bodde nära Beer Lachaj Roi.

Berättelsen om Ismaels släkt

(1 Krön 1:28-31)

12Här följer släkttavlan för Ismael, son till Abraham och Hagar, Saras egyptiska slavinna. 13Ismaels söner i födelseordning var: Nevajot, Ismaels förstfödde, sedan Kedar, Adbeel, Mivsam, 14Mishma, Duma, Massa, 15Hadad, Tema, Jetur, Nafish och Kedma.

16Dessa är namnen på Ismaels söner, och de är också namnen på tolv stamhövdingar med deras byar och läger. 17Ismael blev 137 år gammal, och sedan dog han och förenades med sina förfäder. 18Ismaels ättlingar bosatte sig från Havila till Shur, öster om Egypten, vid vägen mot Assyrien, och de låg ständigt i strid med sina bröder.[b]

Isaks släkt: Jakob och Esau

(25:19—35:29)

19Detta är berättelsen om Isaks, Abrahams sons släkt.

Abraham blev far till Isak. 20Isak var 40 år gammal när han gifte sig med Rebecka, dotter till araméen Betuel från Paddan Aram och syster till araméen Laban.

21Isak bad till Herren för sin hustru, för hon var ofruktsam. Herren svarade på hans bön, och hans hustru Rebecka blev gravid. 22Barnen sparkade varandra i hennes mage. Hon sa: ”Varför ska detta hända mig?” och gick och frågade Herren.

23Herren svarade henne:

”Det finns två folk i din livmoder,

två folkstammar ska skiljas från dig.

Den ena kommer att bli starkare än den andra,

och den äldre ska tjäna den yngre.”

24När det var dags för henne att föda, födde hon tvillingar. 25Den förste som föddes hade rödaktig hy som var så hårig att den liknade en skinnfäll. Han fick namnet Esau[c]. 26Sedan föddes den andre tvillingen med sin hand om Esaus häl. Därför kallade de honom Jakob[d]. Isak var sextio år gammal när tvillingarna föddes.

Esau säljer sin förstfödslorätt

27Allt eftersom pojkarna växte upp blev Esau en skicklig jägare, som höll till ute på markerna, medan Jakob var mer stillsam och trivdes hemma i tälten. 28Esau var Isaks favorit, för han tyckte om köttet som Esau kom hem med. Men Rebecka älskade Jakob.

29En dag när Esau kom hem alldeles utsvulten från jakten, höll Jakob på att koka soppa. 30”O, vad jag är hungrig!” klagade Esau. ”Ge mig lite av den där röda soppan som du har!” Därför fick han namnet ”Edom”[e]. 31”Det kan jag väl göra, om jag får byta den mot din förstfödslorätt”, svarade Jakob. 32”Jag håller ju på att dö. Vad har jag för nytta av förstfödslorätten?” sa Esau. 33”Ja, lova då med ed att den är min”, sa Jakob. Esau svor en ed och sålde därmed sin förstfödslorätt till Jakob. 34Sedan gav Jakob Esau bröd och linssoppa. Han åt och drack och gick sedan och fortsatte med sitt. Så lite värdesatte han sin förstfödslorätt.

Notas al pie

  1. 25:8 Att förenas med sina (för)fäder var ett vanligt uttryck för död och begravning.
  2. 25:18 Eller: Öster om alla sina bröder hade han sina lägerplatser. Jfr 16:12 med not.
  3. 25:25 Betyder hårig.
  4. 25:26 Betyder den som håller i hälen och även den som bedrar.
  5. 25:30 Betyder röd.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Начало 25

Последние годы Ибрахима и его смерть

1Ибрахим взял себе другую жену, которую звали Хеттура. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Иокшан был отцом Шевы и Дедана; потомками Дедана были ашшуриты, летушиты и леюмиты. Сыновьями Мадиана были Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Элдага. Все они были потомками Хеттуры.

Ибрахим оставил всё, что у него было, Исхаку. Сыновей наложниц он щедро одарил и ещё при жизни своей отослал их от своего сына Исхака на восток, в восточную землю.

Всего Ибрахим прожил сто семьдесят пять лет. Он испустил последний вздох и умер в глубокой старости, насытившись жизнью, и отошёл к своим предкам. Его сыновья Исхак и Исмаил похоронили его в пещере Махпела рядом с Мамре, на поле хетта Эфрона, сына Цохара, 10 которое Ибрахим купил у хеттов[a]. Там Ибрахим был погребён рядом со своей женой Саррой. 11 После смерти Ибрахима Всевышний благословил его сына Исхака, который тогда жил возле Беэр-Лахай-Рои.

Потомки Исмаила

12 Вот родословие Исмаила, сына Ибрахима, которого служанка Сарры, египтянка Ажар, родила Ибрахиму; 13 и вот имена сыновей Исмаила, перечисленные в порядке их рождения: Навайот – первенец Исмаила, Кедар, Адбеил, Мивсам, 14 Мишма, Дума, Масса, 15 Хадад, Тема, Иетур, Нафиш и Кедма. 16 Это имена сыновей Исмаила, имена двенадцати вождей родов по их поселениям и кочевьям.

17 Всего Исмаил жил сто тридцать семь лет. Он испустил последний вздох и умер, и отошёл к своим предкам. 18 Его потомки поселились в области от Хавилы до Сура, возле границы Египта, на пути к Ассирии. Они жили во вражде со всеми своими братьями.[b]

Сыновья Исхака – Есав и Якуб

19 Вот рассказ об Исхаке, сыне Ибрахима. У Ибрахима родился Исхак. 20 Исхаку было сорок лет, когда он женился на Рабиге, дочери арамея Бетуила из Паддан-Арама[c], сестре арамея Лавана. 21 Исхак молил Вечного за жену, потому что она была бесплодна. Вечный ответил на его молитву, и его жена Рабига забеременела. 22 Дети стали толкать друг друга в её утробе, и она сказала:

– За что мне это?

И она пошла спросить Вечного. 23 И сказал ей Вечный:

– Два племени в чреве твоём,
    два народа произойдут из тебя и разделятся;
один будет сильнее другого,
    и старший будет служить младшему.

24 Когда пришло ей время родить, во чреве её действительно оказались мальчики-близнецы. 25 Первый родился красный, и всё его тело было покрыто как бы ворсистой одеждой; поэтому его назвали Есав («волосатый»). 26 Потом появился его брат, держась рукой за пятку Есава; поэтому он был назван Якуб («он держится за пятку»)[d]. Исхаку было шестьдесят лет, когда Рабига родила их.

Есав продаёт своё первородство

27 Мальчики выросли: Есав был искусный охотник, человек полей, а Якуб был человек тихий, живущий среди шатров. 28 Исхак, которому была по вкусу дичь, больше любил Есава, но Рабига больше любила Якуба.

29 Однажды, когда Якуб готовил похлёбку, Есав вернулся с поля очень голодный. 30 Он сказал Якубу:

– Скорее, дай мне поесть немного того красного, что ты готовишь! Я умираю от голода!

(Вот почему ему также дали имя Эдом («красный»).)

31 Якуб ответил:

– Сперва продай мне твоё первородство[e].

32 – Я умираю от голода, – сказал Есав. – Какая мне польза в первородстве?

33 Якуб сказал:

– Сначала поклянись.

Он поклялся, и так продал своё первородство Якубу. 34 Тогда Якуб дал Есаву лепёшек и чечевичной похлёбки. Он поел, попил, встал и ушёл. Так Есав пренебрёг своим первородством.

Notas al pie

  1. 25:10 Или: «у сыновей Хета».
  2. 25:18 Или: «Они поселились по соседству со всеми своими братьями».
  3. 25:20 То есть северо-западная Месопотамия.
  4. 25:26 Он держится за пятку – образное выражение, означавшее «он обманывает».
  5. 25:31 Первородство   – особое положение старшего (первородного) сына в доме, дававшее право на первенство среди братьев и особые привилегии при получении наследства (см. Втор. 21:15-17). Кроме того, первенец принадлежал Самому Всевышнему (см. Чис. 3:13).