Swedish Contemporary Bible

Psalms 22

Psalm 22

En lidandepsalm som börjar i djupaste förtvivlan men övergår i glädje och jubel.[a]

1För körledaren, efter ”Morgonrodnadens hind”[b]. En psalm av David.

2Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?

Min räddning förblir långt borta,

hur förtvivlat jag än ropar.

3Min Gud, jag ropar på dagen, men du svarar inte,

på natten, men jag får ingen ro,

4och ändå är du den Helige,

till vars tron Israels lovsång stiger.

5Våra fäder satte sin tillit till dig,

de förtröstade på dig,

och du befriade dem.

6De ropade till dig och blev räddade.

De förtröstade på dig och blev aldrig besvikna.

7Men jag är en mask och inte en människa,

hånad av människor

och föraktad av folket.

8Alla som ser mig hånar mig,

de hånskrattar åt mig

och skakar på huvudet.

9”Han förlitar ju sig på Herren,

låt nu Herren gripa in och befria honom,

eftersom han älskar honom!”

10Herre, du hjälpte mig ut ur min mors liv,

du lät mig vila tryggt vid min mors bröst.

11Alltsedan min födelse är jag överlämnad åt dig,

sedan jag föddes har du varit min Gud.

12Var inte långt borta från mig

när jag är i nöd

och ingen finns som hjälper.

13Tjurar i mängd omger mig,

Bashans tjurar omringar mig.

14De kommer mot mig med öppna gap

som rovlystna, rytande lejon.

15Jag hälls ut som vatten,

och alla mina ben är ur led.

Mitt hjärta är som vax,

det smälter i mitt inre.

16Min styrka har torkat ihop som en lerskärva.

Min tunga klibbar fast i gommen,

och du lägger mig i dödens stoft.

17Hundar omger mig,

en hop onda män omringar mig.

De har genomborrat[c] mina händer och fötter,

18och jag kan räkna varje ben i min kropp.

De ser och stirrar på mig.

19De delar mina kläder mellan sig,

och kastar lott om min klädnad.

20Herre, var inte så långt borta,

du, min styrka, skynda dig och hjälp mig!

21Rädda mig från svärdet,

mitt dyrbara liv från hundarnas våld!

22Rädda mig från lejonens gap

och från vildoxarnas horn.

Du svarar mig.[d]

23Jag ska göra ditt namn känt för mina bröder.

Jag ska prisa dig mitt i församlingen.

24Ni som fruktar Herren, prisa honom,

ära honom, ni ättlingar till Jakob!

Bäva för honom, Israels ätt!

25Han har inte föraktat eller försmått den lidandes elände,

han har inte dolt sitt ansikte för honom,

utan hört hans rop om hjälp.

26Från dig kommer min lovsång

i den stora församlingen,

jag ska uppfylla mina löften

inför dem som fruktar dig.

27De ödmjuka ska äta och bli mätta.

De som söker Herren ska prisa honom.

Må ni få livsmod för evigt!

28Hela jorden ska minnas det och återvända till Herren,

alla folk och stammar ska tillbe honom.

29Herren tillhör riket

och han regerar över folken.

30Jordens alla rika ska tillbe honom,

böja knä inför honom,

alla de som sänks ner i stoftet,

de som inte kan hålla sig själva vid liv.[e]

31De efterkommande ska också tjäna honom,

och de ska få höra om Herren.

32De ska komma och förkunna hans rättfärdighet

för folk som ännu inte är födda,

för detta har han gjort.

Notas al pie

  1. 22:0 Psalmen har traditionellt setts som messiansk och innehåller många förutsägelser om Jesus lidande, Mark 15:34.
  2. 22:1 Kan ha varit en känd sång på psalmistens tid, men termen kan också utifrån Septuaginta tolkas som hjälp som kommer vid gryningen, en tanke som förekommer även på andra håll i Psaltaren (se t.ex. 46:6).
  3. 22:17 Det hebreiska ordets betydelse är osäker, och en mer ordagrann översättning skulle vara som ett lejon, och enligt andra handskrifter (både hebreiska och Septuaginta-handskrifter) de grävde. Det har traditionellt tolkats som ett verb som syftar på genomborrandet av Jesus händer och fötter. Versen citeras dock inte i Nya testamentet.
  4. 22:22 Den sista satsens innebörd i grundtexten är osäker. Septuaginta m.fl. har tolkat det som ett uttryck för den arma, bedjande människan: Rädda mig från lejonens gap, arma mig från…
  5. 22:30 Grundtextens innebörd är osäker.

Nkwa Asem

Nnwom 22

Awerɛhow mu su ne ayeyi dwom

1Me Nyankopɔn, me Nyankopɔn, adɛn nti na woagyaw me? Masu mmɔborɔsu repɛ mmoa, nanso ennu. Mefrɛ wo awia, me Nyankopɔn, nanso wunnye me so. Mefrɛ wo anadwo, nanso minnya home. Nanso wɔasi wo hene sɛ ɔkronkronni a Israel kamfo wo. Yɛn nenanom de wɔn ho too wo so; wɔde wɔn ho too wo so, na wugyee wɔn nkwa. Wɔfrɛɛ wo, na wɔnam so fii amane mu. Wɔde wɔn ho too wo so, na woanni wɔn huammɔ.

Mprempren, menyɛ onipa bio. Meyɛ osunson a wommu no na obiara tiatia ne so. Obiara a ohu me di me ho fɛw. Wɔtwe wɔn tɛkrɛma wosow wɔn ti. Wɔka se, “Wode wo ho too Awurade so na adɛn nti na onnye wo nkwa? Sɛ Awurade pɛ w’asɛm a, adɛn nti na ɔmmoa wo?”

Wo na wode me fi m’awo mu bae dwoodwoo. Na meyɛ akokoaa no, wo na wohwɛɛ me so. 10 Efi bere a wɔwoo me na mede me ho metoo wo so, na woyɛ me Nyankopɔn daa. 11 Ntew wo ho mfi me ho! Amane abɛn, na ɔboafo nni baabi.

12 M’atamfo atwa me ho ahyia sɛ anantwinini. Wɔatwa me ho ahyia te sɛ anantwinini a wɔn ho yɛ hu a wofi Basan. 13 Wobuebue wɔn anom te sɛ agyata a wɔrepɔ so retetew me. 14 M’ahoɔden asa; asa te sɛ nsu a wɔahwie agu fam. Me nnompe ahodwow. Me koma ayɛ sɛ nku a anan. 15 Me menewa mu ayow te sɛ mfutuma. Na me tɛkrɛma tare m’anom. Woagyaw me sɛ minwu wɔ mfutuma mu. 16 Nnebɔneyɛfo atwa me ho ahyia; wɔte sɛ akramankuw a wɔaka me ahyɛ wɔn ntam. Wɔkeka me nsa ne me nan. 17 Me nnompe nyinaa apuepue. M’atamfo hwɛ me haa. 18 Wɔbɔ me ntade so ntonto kyekyɛ ma wɔn ho.

19 O Awurade, ntew wo ho mfi me ho! Bra ntɛm begye me nkwa! 20 Gye me fi nkrante ano; gye me nkwa fi saa akraman yi mu. 21 Gye me nkwa fi saa agyata yi mu. Minni mmoa biara wɔ saa anantwinini yi mu.

22 Mɛka nea woayɛ akyerɛ me nkurɔfo. Mɛkamfo wo wɔ wɔn aguabɔ ase. 23 “Monkamfo no, mo a moyɛ Awurade asomfo! Munni no ni, mo a moyɛ Yakob asefo! Monsom no, mo Israelfo! 24 Ɔnto ohiani anaa ɔmanehunufo agyaagyaamu. Onnyaw wɔn hɔ na mmom sɛ wɔfrɛ no a, ogye wɔn so.”

25 Bagua no nyinaa anim na mɛkamfo wo wɔ nea woayɛ ama me no ho. Wɔn a wɔsom wo no anim na mɛbɔ afɔre a mahyɛ ho bɔ no. 26 Ahiafo bedi dodow biara a wɔpɛ. Wɔn a wɔba Awurade nkyɛn no bɛkamfo no. Wɔbɛkɔ so daa daa. 27 Aman nyinaa bɛkae Awurade. Wɔn a wɔwɔ wiase afanan nyinaa bɛkɔ ne nkyɛn akɔsom no.

28 Awurade yɛ ɔhene, na odi aman nyinaa so. 29 Ahantanfo nyinaa bɛkotow no. Adasamma nyinaa bɛkotow no. 30 Nkyirimma nyinaa bɛsom no. Nnipa bɛka Awurade ho asɛm akyerɛ nkyirimma. 31 Wɔbɛka akyerɛ wɔn a wonnya nwoo wɔn no se, “Awurade gyee ne nkurɔfo nkwa.”