Swedish Contemporary Bible

Psalms 20

Psalm 20

En bön för kungen

1För körledaren. En psalm av David.

2Herren svara dig på nödens dag,

må Jakobs Guds namn beskydda dig!

3Må han sända dig hjälp från helgedomen,

stödja dig från Sion.

4Må han komma ihåg alla dina offer

och ta emot dina brännoffer Séla

5Må han ge dig vad du i ditt innersta längtar efter

och låta alla dina planer lyckas.

6Vi ska jubla vid din räddning

och i vår Guds namn resa upp baneret.

Herren besvara alla dina böner!

7Nu vet jag att Herren räddar sin smorde.

Han svarar honom från sin heliga himmel

med sin högra hands väldiga frälsningsgärningar.

8Många litar på vagnar och hästar,

men vi sätter vårt hopp till Herrens, vår Guds namn.

9De böjer sig ner och faller,

men vi reser oss och står fasta.

10Herre, rädda kungen!

Svara oss när vi ropar!

Nkwa Asem

Nnwom 20

Nkonimdi mpaebɔ

1Awurade ntie wo wɔ wo haw mu! Yakob Nyankopɔn mmɔ wo ho ban! Ɔmma wo ne mmoa mfi n’asɔrefi ne Sion Bepɔw so. Onnye w’afɔrebɔde nyinaa na ne nyinaa nsɔ n’ani. Ɔmma wo nea ehia wo, na wo nhyehyɛe nyinaa nyɛ ye. Na yɛateɛm adi ahurusi wɔ wo nkonimdi no ho na yɛakamfo Onyankopɔn wɔ nea wayɛ ama wo no ho. Awurade nyɛ w’abisade nyinaa mma wo.

Afei minim sɛ Awurade ma ne hene a wayi no no di nkonim. Otie no wɔ ne soro kronkron na ɔnam ne tumi so ama wadi nkonim akɛse. Ebinom de wɔn ho to wɔn nteaseɛnam a wɔde kɔ ɔko so, na afoforo nso de wɔn ho to wɔn apɔnkɔ so, nanso yɛn de, yɛde yɛn ho to yɛn Awurade Nyankopɔn tumi so. Saa nnipa no hintiw, hwe ase, na yɛn de, yɛbɛsɔre agyina pintinn.

Ma ɔhene nni nkonim, O Awurade; na sɛ yɛfrɛ nso a, gye yɛn so.