Swedish Contemporary Bible

Psalms 2

Psalm 2

Sions kung[a]

1Varför gör folken uppror?

Varför smider de meningslösa planer?

2Jordens kungar reser sig,

makthavarna samlas

mot Herren

och mot hans smorde[b].

3”Låt oss slita sönder deras band,

kasta av oss deras bojor!”

4Han som bor i himlen ler,

Herren hånskrattar åt dem.

5Sedan tillrättavisar han dem i sin vrede,

i sin vredes glöd förskräcker han dem:

6”Jag har installerat min kung

på Sion, mitt heliga berg.”

7Jag vill förkunna Herrens beslut;

han sa till mig:

”Du är min son. Idag har jag blivit din far[c].

8Begär av mig, och jag ska ge dig alla folk som arv

och hela jorden som egendom.

9Du ska krossa dem med järnspira,

slå sönder dem som lerkrukor.”

10Ni kungar, var nu förståndiga,

låt er varnas, ni härskare på jorden!

11Tjäna Herren med fruktan,

och gläd er i bävan![d]

12Kyss sonen,

så att hans vrede inte uppväcks

och ni förgås på er väg!

Hans vrede kan snart upptändas.

Lyckliga är de som tar sin tillflykt till honom!

Notas al pie

  1. 2:0 En psalm skriven inför en israelitisk kungs tronbestigning, men också med syftning på Kristus, den evige kungen (citerad flera gånger i NT), traditionellt betraktad som messiansk psalm. Författare: David (se Apg 4:25-26)
  2. 2:2 På hebreiska mashiach, varav vårt Messias. Tillämpad på tronbestigningen av Israels kung skriver vi benämningen naturligtvis med litet s (ingen skillnad i hebreiskan). Denna vers används i Apg 4:26, liksom många andra verser i Gamla testamentet citeras i Nya Testamentet, och anknyts till Jesus som det slutgiltiga svaret på versernas fullkomnande.
  3. 2:7 Ordagrant: jag har fött dig Dessa ord användes i Mellanöstern förr i tiden då en kung började sin uppgift, om han lydde under en annan mäktigare kung. För att visa att den nya kungen representerade den kung som styrde hela riket, kallades de far och son.
  4. 2:11 Tanken kan också vara: …hylla honom även om ni bävar; grundtexten är svårförståelig.

Amplified Bible

Psalm 2

The Reign of the Lord’s Anointed.

1Why are the [a]nations in an [b]uproar [in turmoil against God],
And why do the people devise a vain and hopeless plot?

The kings of the earth take their stand;
And the rulers take counsel together
Against the Lord and His Anointed (the Davidic King, the Messiah, the Christ), saying,

“Let us break apart their [divine] bands [of restraint]
And cast away their cords [of control] from us.”


He who sits [enthroned] in the heavens laughs [at their rebellion];
The [Sovereign] [c]Lord scoffs at them [and in supreme contempt He mocks them].

Then He will speak to them in His [profound] anger
And terrify them with His displeasure, saying,

“Yet as for Me, I have anointed and firmly installed My King
Upon Zion, My holy mountain.”


“I will declare the decree of the Lord:
He said to Me, ‘You are My Son;
This day [I proclaim] I have begotten You.

‘Ask of Me, and I will assuredly give [You] the nations as Your inheritance,
And the ends of the earth as Your possession.

‘You shall break them with a rod of iron;
You shall shatter them [in pieces] like earthenware.’”

10 
Now therefore, O kings, act wisely;
Be instructed and take warning, O leaders (judges, rulers) of the earth.
11 
Worship the Lord and serve Him with reverence [with awe-inspired fear and submissive wonder];
Rejoice [yet do so] with trembling.
12 
Kiss (pay respect to) the [d]Son, so that He does not become angry, and you perish in the way,
For His wrath may soon be kindled and set aflame.
How blessed [fortunate, prosperous, and favored by God] are all those who take refuge in Him!

Notas al pie

  1. Psalm 2:1 Or Gentiles.
  2. Psalm 2:1 I.e. a confusion of voices.
  3. Psalm 2:4 Heb Adonai.
  4. Psalm 2:12 The word in the original is bar, taken to be the Aramaic for “son.” But it is surprising that an Aramaic word would be used here. The ancient rabbis maintained that a different word with the same spelling in Hebrew was intended, whose meaning is “pure.” They claimed that it is a reference to the Torah, on the ground that all the words in the Torah are pure.