Swedish Contemporary Bible

Genesis 17

Förbundet mellan Gud och Abram

1När Abram var nittionio år gammal, visade sig Herren för honom och sa: ”Jag är Gud den Väldige[a]. Lev i gemenskap med mig och var oförvitlig! 2Jag ska upprätta ett förbund mellan oss och ge dig ett oräkneligt antal ättlingar.” 3Då föll Abram ned med ansiktet mot jorden, och Gud sa: 4”Detta är mitt förbund med dig: Du ska bli far till många folk. 5Du ska inte längre heta Abram[b], utan Abraham, för jag ska låta dig bli far till många folk. 6Jag ska göra dig mycket fruktsam, och folk och kungar ska härstamma från dig. 7Jag ska upprätta ett förbund mellan mig och dig och dina ättlingar, generation efter generation, ett evigt förbund: jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. 8Jag ska ge hela Kanaans land, där du nu lever som främling, till dig och till dina ättlingar för alltid, och jag ska vara deras Gud.”

9Gud sa vidare till Abraham: ”Du för din del ska hålla mitt förbund, du själv och dina efterkommande, generation efter generation. 10Detta förbund mellan mig och er och dina ättlingar innebär att varje manlig individ bland er blir omskuren. [c]11Ni ska skära bort förhuden som tecken på förbundet mellan mig och er. 12Varje pojke, i generation efter generation, ska omskäras på åttonde dagen efter sin födelse, likaså slavar, både de som är födda i ditt hushåll och de som du har köpt från något annat folk och som inte är av din släkt. 13Alla måste de omskäras, både de som är födda hos dig och de köpta. På kroppen kommer ni så att ha mitt eviga förbund. 14Den av manligt kön som inte fått förhuden bortskuren ska utrotas ur folket, för han har brutit mitt förbund.”

15Sedan tillade Gud: ”Din hustru Saraj ska inte längre heta Saraj, utan Sara [d]16och jag ska välsigna henne och ge dig en son med henne. Ja, jag ska välsigna henne och göra henne till mor för många folkslag. Även kungar ska finnas bland hennes ättlingar.”

17Då föll Abraham ner inför Herren, samtidigt som han skrattade till och sa för sig själv: ”Skulle en hundraåring bli far? Och skulle Sara få barn när hon är nittio år?” 18Men till Gud sa han: ”Bara du låter det gå bra för Ismael!”

19Gud svarade: ”Din hustru Sara ska få en son, och du ska kalla honom Isak.[e] Jag ska ingå mitt förbund med honom och hans ättlingar, och det ska gälla i evighet. 20Beträffande Ismael har jag hört dig. Jag ska välsigna honom också, låta honom bli fruktsam och föröka sig mycket. Tolv furstar ska finnas bland hans efterkommande. Jag ska göra honom till ett stort folk. 21Men mitt förbund upprättar jag med Isak, som ska födas åt dig och Sara nästa år vid den här tiden.”

22När Gud slutade samtalet med Abraham, lämnade han honom och steg upp igen. 23Sedan tog Abraham sin son Ismael och alla andra män, som var födda i hans familj eller köpta utifrån, och omskar dem samma dag, precis som Gud hade sagt till honom. 24Abraham var 99 år gammal när han omskars, 25och hans son Ismael var 13 år. 26Båda blev omskurna på samma dag 27tillsammans med alla andra män och pojkar i hushållet, slavar som var födda i hushållet och de som var köpta utifrån.

Notas al pie

 1. 17:1 Hebreiska: El Shaddaj. Den exakta betydelsen är oklar, men översätts ofta den Väldige. Se även 2 Mos 6:3.
 2. 17:5 Abram betyder upphöjd far; Abraham betyder far till många.
 3. 17:9,10 Omskärelsen blev ett outplånligt tecken på ens kropp att man tillhörde Herren och levde i förbund med honom. Omskärelse praktiserades också av andra folk vid den här tiden, men inget annat folk hade ingått förbund med Herren.
 4. 17:15 Sara betyder furstinna.
 5. 17:19 Isak är hebreiska för skratta, le; betyder han log.

New Russian Translation

Genesis 17

Завет обрезания

1Когда Авраму было девяносто девять лет, Господь явился ему и сказал:

– Я – Бог Всемогущий[a]; ходи передо Мной и будь непорочен. 2Я заключу Мой завет между Мной и тобой и дам тебе многочисленное потомство[b].

3Аврам пал ниц, и Бог сказал ему:

4– С Моей стороны, вот Мой завет с тобой. Ты будешь отцом многих народов. 5Ты больше не будешь называться Аврамом[c]: твое имя будет Авраам[d], потому что Я сделал тебя отцом множества народов. 6Я сделаю тебя очень плодовитым; от тебя Я произведу народы, и от тебя произойдут цари. 7Я заключу Мой завет между Мной и тобой, и потомками твоими в грядущих поколениях, как вечный завет: Я буду твоим Богом и Богом твоих потомков. 8Всю землю Ханаана, где ты сейчас пришелец, Я отдам в вечное владение тебе и твоим потомкам; и Я буду им Богом.

9Бог сказал Аврааму:

– С твоей стороны, ты должен соблюдать Мой завет, ты и потомки твои после тебя в грядущих поколениях. 10Вот Мой завет с тобой и твоими потомками после тебя, который ты должен соблюдать: каждый младенец мужского пола да будет обрезан. 11Каждому должно быть сделано обрезание крайней плоти, и это будет знаком завета между Мной и вами. 12Каждый ваш младенец мужского пола должен быть обрезан, когда ему исполнится восемь дней: и тот, кто рожден в твоем доме, и тот, кто не из твоего потомства, а куплен за деньги у чужеземца. 13И рожденный в твоем доме, и купленный за деньги должен быть обрезан, и Мой завет на вашей плоти будет заветом вечным. 14Необрезанный младенец мужского пола, у которого не была обрезана крайняя плоть, будет исторгнут из своего народа: он нарушил завет со Мной.

15Еще Бог сказал Аврааму:

– Что касается Сары, жены твоей, ты больше не будешь называть ее Сарой[e]: ее имя будет Сарра[f]. 16Я благословлю ее и дам тебе сына от нее. Я благословлю ее так, что она станет матерью народов; цари народов произойдут от нее.

17Авраам пал ниц, рассмеялся и подумал: «Родится ли сын у человека, которому сто лет? Родит ли ребенка Сарра, которой уже девяносто?» 18И он сказал Богу:

– Хотя бы Измаил был жив и благословлен Тобой![g]

19Бог сказал:

– Именно твоя жена Сарра родит тебе сына, и ты назовешь его Исаак[h]. Я заключу Мой завет с ним как вечный завет для его потомков после него. 20И об Измаиле Я услышал тебя: Я непременно благословлю его, Я сделаю его плодовитым и сильно размножу его. Он будет отцом двенадцати правителей, и Я произведу от него великий народ. 21Но завет Мой Я заключу с Исааком, которого Сарра родит тебе к этому времени в следующем году.

22Закончив говорить с Авраамом, Бог поднялся от него.

23В тот же самый день Авраам взял своего сына Измаила и всех, кто был рожден в его доме или куплен за деньги, всех людей мужского пола в доме, и обрезал их, как сказал ему Бог. 24Аврааму было девяносто девять лет, когда он был обрезан, 25а его сыну Измаилу было тринадцать; 26Авраам и его сын Измаил оба были обрезаны в тот же день. 27И все мужчины в доме Авраама, включая тех, кто был рожден в его доме или куплен у чужеземца, были обрезаны вместе с ним.

Notas al pie

 1. 17:1 Евр.: «Эль-Шаддай».
 2. 17:2 Дам тебе многочисленное потомство – букв.: «весьма размножу тебя».
 3. 17:5 Это имя значит «почтенный отец».
 4. 17:5 Здесь этому имени придается смысл «отец множества».
 5. 17:15 По-арамейски это имя значит «княгиня».
 6. 17:15 По-еврейски это имя значит «княгиня».
 7. 17:18 И благословлен Тобой – букв.: «перед Тобой».
 8. 17:19 По-еврейски это имя значит «он смеется».