Swedish Contemporary Bible

Psalms 16

Psalm 16

Herren som den frommes arv

1En inskrift[a] av David.

Skydda mig, Gud,

för till dig tar jag min tillflykt.

2Jag säger till Herren: ”Du är min Herre,

och allt mitt goda kommer från dig.”[b]

3Hos de heliga i landet, de härliga,

har jag all min glädje.

4De som jagar efter andra gudar

kommer att dra mer olycka över sig.

Jag tänker inte offra blodsoffer åt dem,

och jag vill inte ens uttala deras namn.

5Herren själv är min arvedel, min bägare.

Du bestämmer min del.

6Jag har fått mig tilldelad en underbar lott,

ja, ljuvlig är min arvedel.

7Jag vill lova Herren, som ger mig råd,

på natten förmanar mig mitt innersta.

8Jag har alltid Herren inför mig,

eftersom han står vid min sida vacklar jag inte.

9Därför är mitt hjärta fyllt av glädje,

och jag ropar ut mitt jubel,

också min kropp vilar i trygghet,

10för du ska inte lämna mig kvar i dödsriket,

eller låta din helige förmultna.

11Du visar mig vägen till livet,

du fyller mig med glädje inför dig,

med ljuvlighet vid din högra sida för alltid.

Notas al pie

  1. 16:1 Termens exakta innebörd i grundtexten är osäker.
  2. 16:2 Grundtextens verbform säger är osäker, liksom innebörden generellt i dessa verser.

New Russian Translation

Psalms 16

Псалом 16

1Молитва Давида.

Услышь, Господи, мольбу мою о справедливости;

прислушайся к крику моему!

Внемли молитве из нелживых уст!

2Да придет от Тебя оправдание мне.

Пусть увидят правду глаза Твои.

3Ты изучил мое сердце, испытал меня ночью;

Ты испытал меня, но не нашел вины;

уста мои не грешат.

4Что же до дел других,

то по слову из Твоих уст

я себя сохранил от путей притеснителя.

5Стопы мои шли по Твоим путям,

мои ноги не оступались.

6Я взываю к Тебе, Боже, ведь Ты мне ответишь,

прислушайся ко мне, молитву мою услышь.

7Яви мне чудо милости Твоей,

Ты, правой рукой Своей спасающий тех,

кто ищет у Тебя прибежища от врага.

8Береги меня, как зеницу ока,

в тени Своих крыльев сохрани меня

9от нечестивых, ополчившихся на меня,

от смертельных врагов, обступивших меня.

10Закрыты для жалости их сердца,

и уста их надменное говорят.

11Они выслеживали меня, а теперь меня окружают;

высматривают глаза их удобный миг,

чтобы на землю меня повергнуть.

12Они словно голодный лев,

словно лев, что в засаде ждет.

13Господи, восстань, предстань пред ними!

повергни их Своим мечом, избавь меня от нечестивых;

14Своею рукою, о Господь, спаси от людей –

людей этого мира, чья доля лишь в этой жизни.

Пусть наполнится чрево их тем, что Ты для них припас,

пусть у детей их излишек останется,

пусть внукам своим отдадут оставшееся.

15А я в праведности увижу Твое лицо,

пробудившись, буду насыщаться образом Твоим.