Swedish Contemporary Bible

Psalms 15

Psalm 15

Ett rättfärdigt liv

1En psalm av David.

Herre, vem får bo i ditt tält?

Vem får vistas uppe på ditt heliga berg?

2Den som lever ett oklanderligt liv,

gör det som är rättfärdigt

och talar sanning av hjärtat,

3den som inte förtalar andra,

den som inte skadar sin granne

eller vanärar sin medmänniska,

4den som föraktar den förkastlige

men ärar dem som fruktar Herren,

den som håller sin ed även om det skulle skada honom,

5den som inte lånar ut pengar mot ränta

och vägrar att ta emot mutor för att fälla en oskyldig.

Den som gör så kommer aldrig att vackla.

King James Version

Psalm 15

1Lord, who shall abide in thy tabernacle? who shall dwell in thy holy hill?

He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart.

He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.

In whose eyes a vile person is contemned; but he honoureth them that fear the Lord. He that sweareth to his own hurt, and changeth not.

He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved.