Swedish Contemporary Bible

Psalms 147

Psalm 147

Tacksägelse för det goda Herren ger

1Halleluja!

Det är gott att lovsjunga vår Gud!

Lovsången är skön och ljuvlig.

2Herren bygger upp Jerusalem,

han samlar det skingrade Israel.

3Han helar dem som har förkrossade hjärtan

och förbinder deras sår.

4Han har bestämt stjärnornas antal

och gett var och en ett namn.

5Vår Herre är stor,

hans makt är oinskränkt,

hans förstånd är obegränsat.

6Herren stöder de ödmjuka,

men de gudlösa slår han till marken.

7Sjung till Herren med tacksamhet!

Lovsjung vår Gud till harpa!

8Han täcker himlen med moln

och låter regn falla på jorden.

Han låter gräset växa på bergen.

9Han ger mat åt djuren

och åt korpens ungar när de skriker.

10Hästens styrka imponerar inte på honom.

Mannens snabba steg är ingen glädje för honom.

11Herren gläder sig över dem som fruktar honom

och hoppas på hans nåd.

12Jerusalem, lova Herren!

Sion, prisa din Gud!

13Han gör bommarna i dina portar starka

och välsignar dina barn med dig.

14Han låter fred råda vid dina gränser

och mättar dig med det finaste vete.

15Han ger jorden sina befallningar,

och snabbt går hans ord ut.

16Han breder ut snö som ull,

och han sprider ut frosten som aska.

17Han kastar ner hagel som smulor;

vem kan uthärda hans kyla?

18Han sänder sitt ord, och isen smälter,

han andas, och vattnen strömmar.

19Han har gjort sitt ord känt för Jakob,

sina bud och beslut för Israel.

20Något sådant har han inte gjort för andra folk.

De känner inte till hans bud.

Halleluja!

Nkwa Asem

Nnwom 147

Onyankopɔn Tumfoɔ nkamfo

1Eye sɛ wɔto ayeyi dwom de kamfo Onyankopɔn; eye na ɛfata sɛ wɔkamfo no.

Awurade resesɛw Yerusalem. Ɔde wɔn a wotu fii hɔ no resan aba. Ɔsa wɔn a wɔn koma atu yare na ɔkyekyere wɔn akuru. Wadwen nsoromma dodow ne din a ɔde bɛma wɔn mu biara no ho dedaw. Yɛn Awurade so na ɔyɛ ɔkɛse; obi nte ne nyansa ase. Ɔma ahobrɛasefo so na obubu amumɔyɛfo gu fam. Monto ayeyi nnwom mma Awurade. Mommɔ nnwom wɔ sanku so mma Onyankopɔn. Ɔma omununkum trɛw ɔsoro ani; ɔma asase osu. Ɔma sare nyin mmepɔw so. Ɔma mmoa aduan na sɛ kwaakwaadabi mma su frɛ no a, ɔma wɔn aduan di. 10 N’anikade nni apɔnkɔ a wɔn ho yɛ den ne asraafo akokodurufo mu. 11 Na mmom, n’ani gye wɔn a wodi no ni ne wɔn a wɔde wɔn ho to ne dɔ a ɛwɔ hɔ daa no so no ho.

12 Kamfo Awurade, O Yerusalem! Kamfo wo Nyankopɔn, O Sion! 13 Ɔma w’apon mu yɛ den; ohyira mo nkurɔfo. 14 Ɔkora mo ahye so na ɔma mo awi pa. 15 Ɔkasa kyerɛ asase. Na nea ɔka biara, wɔyɛ no ntɛm so. 16 Ɔtɔ sukyerɛmma sɛ nnaso, na ɔtrɛw obosu nsukyenee mu sɛ mfutuma. 17 Ɔtɔ asukɔtweaa sɛ mmosea. Obi ntumi nnyina awɔw a ɔde ba ano! 18 Na afei, ɔkasa ma sukyerɛmma no nan. Ɔbɔ mframa ma nsu teɛ. 19 Ɔkasa kyerɛ ne nkurɔfo. Ɔhyɛ mmara ma Israel. 20 Ɔnyɛɛ eyi mmaa aman foforo biara. Wonnim ne mmara.

Kamfo Awurade!