Swedish Contemporary Bible

Psalms 147

Psalm 147

Tacksägelse för det goda Herren ger

1Halleluja!

Det är gott att lovsjunga vår Gud!

Lovsången är skön och ljuvlig.

2Herren bygger upp Jerusalem,

han samlar det skingrade Israel.

3Han helar dem som har förkrossade hjärtan

och förbinder deras sår.

4Han har bestämt stjärnornas antal

och gett var och en ett namn.

5Vår Herre är stor,

hans makt är oinskränkt,

hans förstånd är obegränsat.

6Herren stöder de ödmjuka,

men de gudlösa slår han till marken.

7Sjung till Herren med tacksamhet!

Lovsjung vår Gud till harpa!

8Han täcker himlen med moln

och låter regn falla på jorden.

Han låter gräset växa på bergen.

9Han ger mat åt djuren

och åt korpens ungar när de skriker.

10Hästens styrka imponerar inte på honom.

Mannens snabba steg är ingen glädje för honom.

11Herren gläder sig över dem som fruktar honom

och hoppas på hans nåd.

12Jerusalem, lova Herren!

Sion, prisa din Gud!

13Han gör bommarna i dina portar starka

och välsignar dina barn med dig.

14Han låter fred råda vid dina gränser

och mättar dig med det finaste vete.

15Han ger jorden sina befallningar,

och snabbt går hans ord ut.

16Han breder ut snö som ull,

och han sprider ut frosten som aska.

17Han kastar ner hagel som smulor;

vem kan uthärda hans kyla?

18Han sänder sitt ord, och isen smälter,

han andas, och vattnen strömmar.

19Han har gjort sitt ord känt för Jakob,

sina bud och beslut för Israel.

20Något sådant har han inte gjort för andra folk.

De känner inte till hans bud.

Halleluja!

Amplified Bible

Psalm 147

Praise for Jerusalem’s Restoration and Prosperity.

1Praise the Lord!
For it is good to sing praises to our [gracious and majestic] God;
Praise is becoming and appropriate.

The Lord is building up Jerusalem;
He is gathering [together] the exiles of Israel.

He heals the brokenhearted
And binds up their wounds [healing their pain and comforting their sorrow].

He counts the number of the stars;
He calls them all by their names.

Great is our [majestic and mighty] Lord and abundant in strength;
His understanding is inexhaustible [infinite, boundless].

The Lord lifts up the humble;
He casts the wicked down to the ground.


Sing to the Lord with thanksgiving;
Sing praises to our God with the lyre,

Who covers the heavens with clouds,
Who provides rain for the earth,
Who makes grass grow on the mountains.

He gives to the beast its food,
And to the young ravens that for which they cry.
10 
He does not delight in the strength (military power) of the horse,
Nor does He take pleasure in the legs (strength) of a man.
11 
The Lord favors those who fear and worship Him [with awe-inspired reverence and obedience],
Those who wait for His mercy and lovingkindness.

12 
Praise the Lord, O Jerusalem!
Praise your God, O Zion!
13 
For He has strengthened the bars of your gates,
He has blessed your children within you.
14 
He makes peace in your borders;
He satisfies you with the finest of the wheat.
15 
He sends His command to the earth;
His word runs very swiftly.
16 
He gives [to the earth] snow like [a blanket of] wool;
He scatters the frost like ashes.
17 
He casts out His ice like fragments;
Who can stand before His cold?
18 
He sends out His word and melts the ice;
He causes His wind to blow and the waters to flow.
19 
He declares His word to Jacob,
His statutes and His ordinances to Israel.
20 
He has not dealt this way with any [other] nation;
They have not known [understood, appreciated, heeded, or cherished] His ordinances.
Praise the Lord! (Hallelujah!)