Swedish Contemporary Bible

Psalms 146

Psalm 146

Herrens eviga trofasthet

1Halleluja!

Lova Herren, min själ!

2Jag vill prisa Herren så länge jag lever,

lovsjunga min Gud så länge jag finns till.

3Lita inte på de mäktiga,

på människor som inte kan rädda.

4När människans ande lämnar henne

återvänder hon till stoftet,

och alla hennes planer blir om intet.

5Men lycklig är den som väntar på hjälp från Jakobs Gud,

och hoppas på Herren, sin Gud.

6Han har gjort himlen och jorden,

haven och allt som finns i dem.

Hans trofasthet består för evigt.

7Han skaffar rätt åt de förtryckta

och ger mat till de hungriga.

Herren befriar fångarna.

8Herren öppnar de blindas ögon.

Herren lyfter upp de nerböjda.

Herren älskar de rättfärdiga.

9Herren skyddar främlingar

och har omsorg om faderlösa och änkor,

men de gudlösas planer hindrar han.

10Herren är kung för evigt, din Gud, Sion,

från generation till generation.

Halleluja!

New International Reader's Version

Psalm 146

Psalm 146

Praise the Lord.

I will praise the Lord.
    I will praise the Lord all my life.
    I will sing praise to my God as long as I live.

Don’t put your trust in human leaders.
    Don’t trust in people who can’t save you.
When they die, they return to the ground.
    On that day their plans come to nothing.

Blessed are those who depend on the God of Jacob for help.
    Blessed are those who put their hope in the Lord their God.
He is the Maker of heaven and earth and the ocean.
    He made everything in them.
    He remains faithful forever.
He stands up for those who are treated badly.
    He gives food to hungry people.
The Lord sets prisoners free.
    The Lord gives sight to those who are blind.
The Lord lifts up those who feel helpless.
    The Lord loves those who do what is right.
The Lord watches over the outsiders who live in our land.
    He takes good care of children whose fathers have died.
    He also takes good care of widows.
But he causes evil people to fail
    in everything they do.

10 The Lord rules forever.
    The God of Zion will rule for all time to come.

Praise the Lord.