Swedish Contemporary Bible

Psalms 146

Psalm 146

Herrens eviga trofasthet

1Halleluja!

Lova Herren, min själ!

2Jag vill prisa Herren så länge jag lever,

lovsjunga min Gud så länge jag finns till.

3Lita inte på de mäktiga,

på människor som inte kan rädda.

4När människans ande lämnar henne

återvänder hon till stoftet,

och alla hennes planer blir om intet.

5Men lycklig är den som väntar på hjälp från Jakobs Gud,

och hoppas på Herren, sin Gud.

6Han har gjort himlen och jorden,

haven och allt som finns i dem.

Hans trofasthet består för evigt.

7Han skaffar rätt åt de förtryckta

och ger mat till de hungriga.

Herren befriar fångarna.

8Herren öppnar de blindas ögon.

Herren lyfter upp de nerböjda.

Herren älskar de rättfärdiga.

9Herren skyddar främlingar

och har omsorg om faderlösa och änkor,

men de gudlösas planer hindrar han.

10Herren är kung för evigt, din Gud, Sion,

från generation till generation.

Halleluja!

King James Version

Psalm 146

1Praise ye the Lord. Praise the Lord, O my soul.

While I live will I praise the Lord: I will sing praises unto my God while I have any being.

Put not your trust in princes, nor in the son of man, in whom there is no help.

His breath goeth forth, he returneth to his earth; in that very day his thoughts perish.

Happy is he that hath the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God:

Which made heaven, and earth, the sea, and all that therein is: which keepeth truth for ever:

Which executeth judgment for the oppressed: which giveth food to the hungry. The Lord looseth the prisoners:

The Lord openeth the eyes of the blind: the Lord raiseth them that are bowed down: the Lord loveth the righteous:

The Lord preserveth the strangers; he relieveth the fatherless and widow: but the way of the wicked he turneth upside down.

10 The Lord shall reign for ever, even thy God, O Zion, unto all generations. Praise ye the Lord.