Swedish Contemporary Bible

Psalms 146

Psalm 146

Herrens eviga trofasthet

1Halleluja!

Lova Herren, min själ!

2Jag vill prisa Herren så länge jag lever,

lovsjunga min Gud så länge jag finns till.

3Lita inte på de mäktiga,

på människor som inte kan rädda.

4När människans ande lämnar henne

återvänder hon till stoftet,

och alla hennes planer blir om intet.

5Men lycklig är den som väntar på hjälp från Jakobs Gud,

och hoppas på Herren, sin Gud.

6Han har gjort himlen och jorden,

haven och allt som finns i dem.

Hans trofasthet består för evigt.

7Han skaffar rätt åt de förtryckta

och ger mat till de hungriga.

Herren befriar fångarna.

8Herren öppnar de blindas ögon.

Herren lyfter upp de nerböjda.

Herren älskar de rättfärdiga.

9Herren skyddar främlingar

och har omsorg om faderlösa och änkor,

men de gudlösas planer hindrar han.

10Herren är kung för evigt, din Gud, Sion,

från generation till generation.

Halleluja!

Amplified Bible

Psalm 146

The Lord an Abundant Helper.

1Praise the Lord! (Hallelujah!)
Praise the Lord, O my soul!

While I live I will praise the Lord;
I will sing praises to my God as long as I live.

Do not trust in princes,
In mortal man, in whom there is no salvation (help).

When his spirit leaves him, he returns to the earth;
In that very day his thoughts and plans perish.

How blessed and graciously favored is he whose help is the God of Jacob (Israel),
Whose hope is in the Lord his God,

Who made heaven and earth,
The sea, and all that is in them,
Who keeps truth and is faithful forever,

Who executes justice for the oppressed,
Who gives food to the hungry.
The Lord sets free the prisoners.


The Lord opens the eyes of the blind;
The Lord lifts up those who are bowed down;
The Lord loves the [a]righteous [the upright in heart].

The Lord protects the strangers;
He supports the fatherless and the widow;
But He makes crooked the way of the wicked.
10 
The Lord shall reign forever,
Your God, O Zion, to all generations.
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Notas al pie

  1. Psalm 146:8 I.e. those whose moral and spiritual integrity places them in right standing with God.