Swedish Contemporary Bible

Psalms 144

Psalm 144

Glädje över Guds omsorg

1Av David.

Lovad vare Herren, min klippa,

han som lär mina händer att kriga

och mina fingrar att strida,

2han som är nådig mot mig,

min klippa, min borg,

min befriare och min sköld.

Hos honom söker jag tillflykt.

Han har lagt mitt folk under mig.

3Herre, vad är en människa, att du bryr dig om henne,

ett människobarn för din omtanke?

4Människan är som en vindfläkt,

hennes liv som en flyende skugga.

5Herre, dra undan himlen och stig ner!

Rör vid bergen, så att de ryker.

6Släpp loss blixtarna och skingra dem,

skjut iväg pilarna och driv bort dem.

7Sträck ner dina händer från höjden,

rädda mig, befria mig ur de djupa vattnen,

ur främlingarnas våld.

8Deras mun är full av lögn

och deras högra hand av bedrägeri.

9För dig, Gud, vill jag sjunga en ny sång

och spela på en tiosträngad harpa,

10för du räddar kungarna från nederlaget

och befriar din tjänare David från det onda svärdet.

11Rädda mig! Befria mig från främlingarnas våld!

De, vars munnar är fulla av lögner

och vilkas högra hand är redo till bedrägeri.

12Våra unga söner blir som välväxta plantor,

våra döttrar som pelare, uthuggna för palats.

13Våra lador blir fyllda till brädden

av livets förnödenheter av alla slag.

Ute på våra marker får fåren tusentals,

ja, tiotusentals med lamm,

14och oxarna är tungt lastade med spannmål.

I muren finns inte längre någon rämna,

ingen fördrivs,

på våra gator finns inte längre någon som klagar.

15Lyckligt är det folk som har det så.

Ja, lyckligt är det folk vars Gud är Herren!

New Russian Translation

Psalms 144

Псалом 144[a]

1Хвалебная песнь Давида.

Буду превозносить Тебя, мой Бог и Царь,

буду славить Твое имя вечно.

2Каждый день я буду славить Тебя

и восхвалять Твое имя вечно.

3Велик Господь и достоин всякой хвалы;

величие Его непостижимо.

4Поколение поколению будет восхвалять Твои дела

и возвещать о Твоем могуществе.

5Буду размышлять о величии Твоей славы

и о Твоих чудесных делах.

6О могуществе Твоих грозных дел будут все говорить,

и я буду возвещать о Твоем величии.

7Будут вспоминать Твою великую благость

и воспевать Твою праведность.

8Милостив и милосерден Господь,

долготерпелив и богат милостью.

9Благ ко всем Господь,

Его милость на всех Его творениях.

10Все Твои творения прославят Тебя, Господи,

и святые Твои благословят Тебя.

11Они будут рассказывать о славе Твоего царства

и говорить о Твоем могуществе,

12чтобы дать знать сынам человеческим

о могуществе Твоих дел

и о величественной славе Твоего царства.

13Твое царство – вечное,

и Твое правление – на все поколения.

Господь верен Своим обещаниям

и милостив во всех Своих делах.

14Господь поддерживает всех падающих

и поднимает всех низверженных.

15Глаза всех смотрят на Тебя –

и Ты даешь им их пищу в свое время.

16Ты открываешь Свою руку

и насыщаешь желания всех живущих.

17Господь праведен во всех Своих путях

и милостив во всех Своих делах.

18Господь близок ко всем призывающим Его,

ко всем призывающим Его в истине.

19Желания боящихся Его Он исполняет,

слышит их моления и спасает их.

20Господь хранит всех любящих Его,

а всех нечестивых уничтожит.

21Устами своими буду славить Господа.

Пусть все созданное Им

прославляет Его святое имя вовеки!

Notas al pie

  1. 144 Псалом 144 В оригинале этот псалом написан в форме акростиха, т. е. каждый стих начинается с очередной буквы еврейского алфавита (в стихе 13 две буквы).