Swedish Contemporary Bible

Psalms 144

Psalm 144

Glädje över Guds omsorg

1Av David.

Lovad vare Herren, min klippa,

han som lär mina händer att kriga

och mina fingrar att strida,

2han som är nådig mot mig,

min klippa, min borg,

min befriare och min sköld.

Hos honom söker jag tillflykt.

Han har lagt mitt folk under mig.

3Herre, vad är en människa, att du bryr dig om henne,

ett människobarn för din omtanke?

4Människan är som en vindfläkt,

hennes liv som en flyende skugga.

5Herre, dra undan himlen och stig ner!

Rör vid bergen, så att de ryker.

6Släpp loss blixtarna och skingra dem,

skjut iväg pilarna och driv bort dem.

7Sträck ner dina händer från höjden,

rädda mig, befria mig ur de djupa vattnen,

ur främlingarnas våld.

8Deras mun är full av lögn

och deras högra hand av bedrägeri.

9För dig, Gud, vill jag sjunga en ny sång

och spela på en tiosträngad harpa,

10för du räddar kungarna från nederlaget

och befriar din tjänare David från det onda svärdet.

11Rädda mig! Befria mig från främlingarnas våld!

De, vars munnar är fulla av lögner

och vilkas högra hand är redo till bedrägeri.

12Våra unga söner blir som välväxta plantor,

våra döttrar som pelare, uthuggna för palats.

13Våra lador blir fyllda till brädden

av livets förnödenheter av alla slag.

Ute på våra marker får fåren tusentals,

ja, tiotusentals med lamm,

14och oxarna är tungt lastade med spannmål.

I muren finns inte längre någon rämna,

ingen fördrivs,

på våra gator finns inte längre någon som klagar.

15Lyckligt är det folk som har det så.

Ja, lyckligt är det folk vars Gud är Herren!

New International Reader's Version

Psalm 144

Psalm 144

A psalm of David.

Give praise to the Lord, my Rock.
    He trains my hands for war.
    He trains my fingers for battle.
He is my loving God and is like a fort to me.
    He is my place of safety and the God who saves me.
He is like a shield that keeps me safe.
    He brings nations under my control.

Lord, what are human beings that you take care of them?
    What are mere people that you think about them?
Their lives don’t last any longer than a breath.
    Their days are like a shadow that quickly disappears.

Lord, open up your heavens and come down.
    Touch the mountains, and they will pour out smoke.
Send flashes of lightning and scatter my enemies.
    Shoot your arrows and chase them away.
My enemies are like a mighty flood.
    Reach down from heaven and save me.
    Save me from outsiders who attack me.
They tell all kinds of lies with their mouths.
    Even when they make a promise by raising their right hands, they don’t mean it.

My God, I will sing a new song to you.
    I will make music to you on a lyre that has ten strings.
10 You are the God who helps kings win battles.
    You save your servant David.

From death by the sword 11 save me.
    Set me free from outsiders who attack me.
They tell all kinds of lies with their mouths.
    Even when they make a promise by raising their right hands, they don’t mean it.

12 While our sons are young,
    they will be like healthy plants.
Our daughters will be like pillars
    that have been made to decorate a palace.
13 Our storerooms will be filled
    with every kind of food.
The sheep in our fields will increase by thousands.
    They will increase by tens of thousands.
14     Our oxen will pull heavy loads.
None of our city walls will be broken down.
    No one will be carried off as a prisoner.
    No cries of pain will be heard in our streets.

15 Blessed is the nation about whom all these things are true.
    Blessed is the nation whose God is the Lord.