Swedish Contemporary Bible

Psalms 143

Psalm 143

Ångerpsalm. Bön om räddning

1En psalm av David.

Herre, hör min bön!

Lyssna till min åkallan,

befria mig i din trofasthet och rättfärdighet.

2Ställ inte din tjänare inför rätta,

för ingen levande är rättfärdig i dina ögon.

3Min fiende har förföljt mig

och krossat mig.

Han har placerat mig i mörker,

precis som de som dött för länge sedan.

4Jag är färdig att ge upp

och mitt hjärta är förlamat.

5Jag minns tider som gått,

jag tänker på allt som du gjort,

begrundar dina händers verk.

6Jag sträcker mina händer mot dig,

jag törstar efter dig som ett förtorkat land. Séla

7Skynda dig, Herre, och svara mig,

för jag blir alltmer deprimerad.

Vänd dig inte bort från mig,

för då blir jag som de som ligger i sina gravar.

8Låt mig varje morgon erfara din nåd,

för jag förtröstar på dig.

Visa mig den väg jag ska gå,

för jag sätter mitt hopp till dig.

9Rädda mig från mina fiender!

Herre, jag flyr till dig.

10Lär mig att göra din vilja,

för du är min Gud.

Låt din goda Ande leda mig på jämn mark.

11Herre, bevara mitt liv för ditt namns skull.

Led mig ut ur nöden för din rättfärdighets skull.

12Utplåna mina fiender i din nåd,

förgör dem som är ute efter mitt liv,

för jag är din tjänare.

New Living Translation

Psalm 143

Psalm 143

A psalm of David.

Hear my prayer, O Lord;
    listen to my plea!
    Answer me because you are faithful and righteous.
Don’t put your servant on trial,
    for no one is innocent before you.
My enemy has chased me.
    He has knocked me to the ground
    and forces me to live in darkness like those in the grave.
I am losing all hope;
    I am paralyzed with fear.
I remember the days of old.
    I ponder all your great works
    and think about what you have done.
I lift my hands to you in prayer.
    I thirst for you as parched land thirsts for rain. Interlude

Come quickly, Lord, and answer me,
    for my depression deepens.
Don’t turn away from me,
    or I will die.
Let me hear of your unfailing love each morning,
    for I am trusting you.
Show me where to walk,
    for I give myself to you.
Rescue me from my enemies, Lord;
    I run to you to hide me.
10 Teach me to do your will,
    for you are my God.
May your gracious Spirit lead me forward
    on a firm footing.
11 For the glory of your name, O Lord, preserve my life.
    Because of your faithfulness, bring me out of this distress.
12 In your unfailing love, silence all my enemies
    and destroy all my foes,
    for I am your servant.