Swedish Contemporary Bible

Psalms 140

Psalm 140

Bön om beskydd för hot och förtal

1För körledaren. En psalm av David.

2Herre, rädda mig från onda människor.

Skydda mig från dessa våldsamma män,

3som lägger onda planer

och dagligen är ute efter strid.

4De vässar sina tungor som ormar,

och deras ord är som huggormsgift. Séla

5Bevara mig, Herre, för de gudlösas handlingar,

skydda mig från våldsmän som försöker få mig på fall.

6De högmodiga sätter ut snaror för mig,

de breder ut nät vid vägkanten

och lägger ut fällor för mig. Séla

7Jag säger till Herren: ”Du är min Gud.”

Lyssna, Herre, till mina böner!

8Herre, Herre, min starke räddare,

som skyddar mitt huvud på stridens dag,

9låt inte de ondas önskningar uppfyllas, Herre!

Låt inte deras planer lyckas, så att de blir högfärdiga! Séla

10Låt dem som omringar mig själva drabbas

av den ofärd som de har talat om!

11Låt brinnande kol falla över dem

och kasta ner dem i eld,

i djupa hålor som de inte kan ta sig upp ur!

12En baktalare ska inte bestå i landet,

och en våldsman ska följas av olyckor och slås ner.

13Jag vet att Herren tar sig an de hjälplösa

och skaffar de fattiga rätt.

14De rättfärdiga ska prisa dig

och de uppriktiga bo i din närhet.

New International Reader's Version

Psalm 140

Psalm 140

For the director of music. A psalm of David.

Lord, save me from sinful people.
    Keep me safe from those who want to hurt me.
They make evil plans in their hearts.
    They are always starting fights.
Their tongues are as deadly as the tongue of a serpent.
    The words from their lips are like the poison of a snake.

Lord, keep me safe from the hands of sinful people.
    Protect me from those who want to hurt me.
    They plan ways to trip me up and make me fall.
Proud people have hidden their traps to catch me.
    They have spread out their nets.
    They have set traps for me along my path.

I say to the Lord, “You are my God.”
    Lord, hear my cry for mercy.
Lord and King, you save me because you are strong.
    You are like a shield that keeps me safe in the day of battle.
Lord, don’t give sinners what they want.
    Don’t let their plans succeed.

Those who are all around me proudly raise their heads.
    May the trouble they planned for me happen to them.
10 May burning coals fall on people like that.
    May they be thrown into the fire.
    May they be thrown into muddy pits and never get out.
11 Don’t let people who lie about me be secure in the land.
    May trouble hunt down those who want to hurt me.

12 I know that the Lord makes sure that poor people are treated fairly.
    He stands up for those who are in need.
13 I’m sure that those who do right will praise your name.
    Those who are honest will live with you.