Swedish Contemporary Bible

Psalms 14

Psalm 14

Gudsförnekelsens dårskap

(Ps 53)

1För körledaren. Av David.

Dåren säger för sig själv: ”Det finns ingen Gud!”

De är onda, deras handlingar är fördärvliga,

det finns ingen som gör det goda.

2Från himlen ser Herren ner på människorna

för att se om det finns någon med förstånd,

någon som frågar efter Gud.

3Men alla har vänt sig bort,

alla är lika korrumperade.

Det finns ingen som gör det goda,

inte en enda.

4Förstår de då ingenting, alla de som gör orätt,

de som äter mitt folk som man äter bröd,

de som inte ber till Herren?

5Men de ska bli skräckslagna,

för Gud är hos de rättfärdiga.

6Ni hånar den fattiges planer,

men Herren är hans tillflykt.

7O, att det från Sion kom räddning för Israel!

När Herren återupprättar sitt folk från dess fångenskap

ska Jakob glädja sig och Israel jubla.

Het Boek

Psalmen 14

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Een dwaas zegt bij zichzelf:
‘Er bestaat helemaal geen God.’
De mensen begaan de ergste misdaden.
Niemand doet wat goed is.
Vanuit de hemel kijkt de Here
op de mensen neer.
Hij zoekt
of er nog één verstandig mens bij is,
iemand die Hem zoekt.
Maar alle mensen
zijn van Hem afgedwaald,
met elkaar zijn zij het spoor bijster.
Er is er zelfs niet één
die doet wat goed is.
Weten zij het dan niet,
al die zondaars,
al die mensen die van anderen niets heel laten?
Geen van hen zoekt de Here.
Opeens krijgen zij de schrik te pakken,
paniek overvalt hun:
het blijkt dat God de zijnen terzijde staat.
Uiteindelijk kunnen zij tegen de arme mensen toch niet op,
omdat de Here hen beschermt.
Als Israël nu eens werd gered vanuit Jeruzalem!
Dat zal ook gebeuren:
wanneer eens de Here het volk redt,
zal Jakob juichen
en heel Israël van vreugde zingen.