Swedish Contemporary Bible

Psalms 138

Psalm 138

Tacksamhet för bönesvar

1Av David.

Jag vill prisa dig av hela mitt hjärta.

Jag vill lova dig med sång inför gudarna.

2Jag böjer mig ner, mot ditt heliga tempel,

och prisar ditt namn

för din nåd och trofasthet.

För du har upphöjt ditt namn och ditt ord över allting.

3När jag ropade till dig svarade du mig,

du styrkte mig och gav mig ny kraft.

4Alla kungar på jorden ska prisa dig, Herre,

när de får höra dina ord.

5De ska sjunga om Herrens vägar,

för Herrens härlighet är stor.

6Herren är den högste, men han ser till de låga.

De stolta genomskådar han redan på långt håll.

7När jag måste gå igenom nöd,

håller du mig vid liv.

Du sträcker ut din hand mot mina fienders vrede,

och med din mäktiga hand räddar du mig.

8Herren kommer att fullborda sitt verk för mig.

Herre, din nåd varar för evigt.

Överge inte dina händers verk.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 138

Zabbuli Ya Dawudi.

1Nnaakutenderezanga Ayi Mukama, n’omutima gwange gwonna;
    ne mu maaso ga bakatonda abalala nnaayimbanga okukutendereza.
Nvuunama nga njolekedde Yeekaalu yo Entukuvu,
    ne ntendereza erinnya lyo
    olw’okwagala kwo n’olw’obwesigwa bwo;
kubanga wagulumiza ekigambo kyo
    n’erinnya lyo okusinga ebintu byonna.
Olunaku lwe nakukoowoolerako wannyanukula;
    n’onnyongeramu amaanyi mu mwoyo gwange.

Bakabaka bonna ab’omu nsi banaakutenderezanga, Ayi Mukama,
    nga bawulidde ebigambo ebiva mu kamwa ko.
Banaatenderezanga ebikolwa byo Ayi Mukama;
    kubanga ekitiibwa kya Mukama kinene.

Newaakubadde nga Mukama asukkulumye,
    naye afaayo eri abo abeetoowaza; naye abeegulumiza ababeera wala.
Newaakubadde nga neetooloddwa ebizibu,
    naye ggwe okuuma obulamu bwange;
ogolola omukono gwo eri abalabe bange abakambwe,
    era omukono gwo ogwa ddyo ne gumponya.
Mukama alituukiriza ebyo by’anteekeddeteekedde;
    kubanga okwagala kwo, Ayi Mukama, kubeerera emirembe gyonna.
    Tolekulira ebyo bye watonda.