Swedish Contemporary Bible

Psalms 134

Psalm 134

Uppmaning till lovprisning

1En vallfartssång.

Kom och lova Herren,

alla ni Herrens tjänare,

ni som tjänstgör i Herrens hus varje natt.

2Lyft upp era händer mot helgedomen

och prisa Herren.

3Herren, han som har gjort himmel och jord,

välsigna dig från Sion.

New International Version - UK

Psalm 134

Psalm 134

A song of ascents.

Praise the Lord, all you servants of the Lord
    who minister by night in the house of the Lord.
Lift up your hands in the sanctuary
    and praise the Lord.

May the Lord bless you from Zion,
    he who is the Maker of heaven and earth.