Swedish Contemporary Bible

Psalms 134

Psalm 134

Uppmaning till lovprisning

1En vallfartssång.

Kom och lova Herren,

alla ni Herrens tjänare,

ni som tjänstgör i Herrens hus varje natt.

2Lyft upp era händer mot helgedomen

och prisa Herren.

3Herren, han som har gjort himmel och jord,

välsigna dig från Sion.

The Message

Psalm 134

A Pilgrim Song

11-3 Come, bless God,
    all you servants of God!
You priests of God, posted to the nightwatch
    in God’s shrine,
Lift your praising hands to the Holy Place,
    and bless God.
In turn, may God of Zion bless you—
    God who made heaven and earth!