Swedish Contemporary Bible

Psalms 134

Psalm 134

Uppmaning till lovprisning

1En vallfartssång.

Kom och lova Herren,

alla ni Herrens tjänare,

ni som tjänstgör i Herrens hus varje natt.

2Lyft upp era händer mot helgedomen

och prisa Herren.

3Herren, han som har gjort himmel och jord,

välsigna dig från Sion.

Het Boek

Psalmen 134

1Een bedevaartslied.

Kom, laten alle dienaren van de Here
die ʼs nachts dienstdoen in de tempel,
de Here loven.
Hef uw handen omhoog
naar het heilige huis en loof de Here.
De Here geve u zijn zegen vanuit Jeruzalem.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.