Swedish Contemporary Bible

Psalms 134

Psalm 134

Uppmaning till lovprisning

1En vallfartssång.

Kom och lova Herren,

alla ni Herrens tjänare,

ni som tjänstgör i Herrens hus varje natt.

2Lyft upp era händer mot helgedomen

och prisa Herren.

3Herren, han som har gjort himmel och jord,

välsigna dig från Sion.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Salmos 134

Cántico de los peregrinos.

1Bendecid al Señor todos vosotros sus siervos,
    que de noche permanecéis en la casa del Señor.
Elevad vuestras manos hacia el santuario
    y bendecid al Señor.
Que desde Sión os bendiga el Señor,
    creador del cielo y de la tierra.