Swedish Contemporary Bible

Psalms 132

Psalm 132

Davids löfte, Herrens löfte

1En vallfartssång.

2Herre, kom ihåg allt lidande som David fick utstå.

Han svor en ed inför Herren,

gav ett löfte inför Jakobs Mäktige:

3”Jag vill inte gå in i mitt hus,

och jag vill inte lägga mig i min säng,

4inte tillåta mina ögon att slutas i sömn

eller mina ögonlock att tyngas av slummer,

5förrän jag funnit en plats åt Herren,

en boning åt Jakobs Mäktige.”

6Vi hörde om den[a] i Efrata

och fann den på Jaars fält.

7Låt oss gå till hans boning,

falla ner inför hans fotpall.

8Res dig, Herre, gå till din viloplats,

du och din makts ark!

9Dina präster ska vara klädda i rättfärdighet,

dina fromma ska jubla av glädje!

10För din tjänare Davids skull,

förkasta inte din smorde.

11Herren har svurit David en ed,

som han aldrig tar tillbaka:

”Dina egna ättlingar

ska jag låta sitta på din tron.

12Om dina söner håller mitt förbund

och mina befallningar som jag ger dem,

ska även deras söner för alltid sitta på din tron.”

13För Herren har utvalt Sion,

där har han velat ha sin boning.

14”Detta är min viloplats för evigt.

Här vill jag bo, det är min önskan.

15Jag ska välsigna Sion med riklig försörjning

och mätta dess fattiga med mat.

16Jag ska klä dess präster i frälsning,

och dess fromma ska jubla av glädje.

17Här vill jag låta ett horn[b] växa upp åt David;

jag har satt upp en lampa åt min smorde.

18Hans fiender ska jag klä i skam,

men kronan på hans huvud ska stråla.”

Notas al pie

  1. 132:6 Syftar uppenbarligen på arken, se t.ex. 1 Sam 6:21—7:2 (Kirjat-Jearim där är lika med Jaar i denna vers).
  2. 132:17 I hela Psaltaren symboliserar horn ära, makt och styrka.

Amplified Bible

Psalm 132

Prayer for the Lord’s Blessing Upon the Sanctuary.

A Song of [a]Ascents.

1O Lord, remember on David’s behalf
All his hardship and affliction;

How he swore to the Lord
And vowed to the Mighty One of Jacob:

“I absolutely will not enter my house,
Nor get into my bed—

I certainly will not permit my eyes to sleep
Nor my eyelids to slumber,

Until I find a place for the Lord,
A dwelling place for the Mighty One of Jacob (Israel).”


Behold, we heard of it at Ephrathah;
We found it in the field of Jaar.

Let us go into His tabernacle;
Let us worship at His footstool.

Arise, O Lord, to Your resting place,
You and the ark [the symbol] of Your strength.

Let Your priests be clothed with righteousness (right living),
And let Your godly ones shout for joy.

10 
For the sake of Your servant David,
Do not turn away the face of Your anointed.
11 
The Lord swore to David
A truth from which He will not turn back:
“One of your [b]descendants I will set upon your throne.
12 
“If your children will keep My covenant
And My testimony which I will teach them,
Their children also shall sit upon your throne forever.”

13 
For the Lord has chosen Zion;
He has desired it for His dwelling place:
14 
“This is My resting place forever” [says the Lord];
“Here will I dwell, for I have desired it.
15 
“I will abundantly bless her provisions;
I will satisfy her poor with bread.
16 
“Her priests also I will clothe with salvation,
And her godly ones will shout aloud for joy.
17 
“There I will make the horn (strength) of David grow;
I have prepared a lamp for My anointed [fulfilling the promises].
18 
“His enemies I will clothe with shame,
But upon himself shall his crown shine.”

Notas al pie

  1. Psalm 132:1 See Psalm 120 title note.
  2. Psalm 132:11 Lit the fruit of your body.