Swedish Contemporary Bible

Psalms 130

Psalm 130

Ångerpsalm. Herren förlåter den som bekänner sin synd

1En vallfartssång.

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.

2Herre, hör mitt rop,

lyssna till mina böner.

3Om du, Herre, håller räkning på synder,

Herre, vem kan då bestå?

4Men hos dig finns förlåtelse,

och därför fruktar man dig.

5Jag väntar på Herren,

jag väntar och sätter mitt hopp till hans ord.

6Jag väntar på Herren mer än väktarna på morgonen,

ja, mer än väktarna på morgonen.

7Israel, hoppas på Herren,

för hos Herren finns nåd,

hos honom finns full befrielse.

8Han ska befria Israel från alla deras synder.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 130

Psalmul 130

Un cântec de pelerinaj

Din adâncuri strig, Doamne!
    Stăpâne, ascultă glasul meu!
Fie urechile Tale cu luare-aminte
    la glasul cererii mele!

Dacă Tu, Stăpâne, ai păstra aducerea aminte a vinii noastre,
    cine ar putea sta în picioare?
Dar la Tine este iertarea,
    ca astfel să fii de temut.

Aştept pe Domnul.
    Sufletul meu aşteaptă
        şi nădăjduieşte în Cuvântul Lui.
Sufletul meu Îl aşteaptă pe Stăpânul
    mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa,
        da, mai mult decât aşteaptă străjerii dimineaţa.
Israele, nădăjduieşte în Domnul,
    căci îndurarea este a Domnului
        şi la El găsim belşug de răscumpărare!
El îl răscumpără pe Israel
    din toate vinovăţiile sale.