Swedish Contemporary Bible

Psalms 130

Psalm 130

Ångerpsalm. Herren förlåter den som bekänner sin synd

1En vallfartssång.

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.

2Herre, hör mitt rop,

lyssna till mina böner.

3Om du, Herre, håller räkning på synder,

Herre, vem kan då bestå?

4Men hos dig finns förlåtelse,

och därför fruktar man dig.

5Jag väntar på Herren,

jag väntar och sätter mitt hopp till hans ord.

6Jag väntar på Herren mer än väktarna på morgonen,

ja, mer än väktarna på morgonen.

7Israel, hoppas på Herren,

för hos Herren finns nåd,

hos honom finns full befrielse.

8Han ska befria Israel från alla deras synder.