Swedish Contemporary Bible

Psalms 126

Psalm 126

Återställd lycka

1En vallfartssång.

När Herren förde tillbaka Sions fångar,

var det som om vi drömde.

2Vi skrattade högt och sjöng av glädje, vi jublade.

Bland folken sades det:

Herren har gjort stora ting för dem!”

3Ja, Herren har gjort stora ting med oss,

och vi är glada.

4Återställ vår lycka, Herre,

liksom bäckarna i Negev!

5De som sår med tårar

ska få skörda med glädje.

6Gråtande går de ut med säden de ska så,

men med jubel kommer de tillbaka och bär sina kärvar.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Salmos 126

Cántico de los peregrinos.

1Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos,
    nos parecía estar soñando.
Nuestra boca se llenó de risas;
    nuestra lengua, de canciones jubilosas.
Hasta los otros pueblos decían:
    «El Señor ha hecho grandes cosas por ellos».
Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros,
    y eso nos llena de alegría.

Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos
    como haces volver los arroyos del desierto.
El que con lágrimas siembra,
    con regocijo cosecha.
El que llorando esparce la semilla,
    cantando recoge sus gavillas.