Swedish Contemporary Bible

Psalms 125

Psalm 125

Guds beskydd

1En vallfartssång.

De som litar på Herren är som berget Sion,

det kan inte rubbas utan består för evigt.

2Liksom bergen omger Jerusalem,

så omger Herren sitt folk,

nu och för evigt.

3De gudlösas spira ska inte vila över de rättfärdigas land,

för att inte locka de rättfärdiga till att göra det som är orätt.

4Herre, gör gott mot dem som är goda,

mot dem som har ett uppriktigt hjärta.

5Men de som viker av på avvägar

ska Herren föra bort tillsammans med dem som gör orätt.

Frid över Israel!

New Living Translation

Psalm 125

Psalm 125

A song for pilgrims ascending to Jerusalem.

Those who trust in the Lord are as secure as Mount Zion;
    they will not be defeated but will endure forever.
Just as the mountains surround Jerusalem,
    so the Lord surrounds his people, both now and forever.
The wicked will not rule the land of the godly,
    for then the godly might be tempted to do wrong.
O Lord, do good to those who are good,
    whose hearts are in tune with you.
But banish those who turn to crooked ways, O Lord.
    Take them away with those who do evil.

May Israel have peace!