Swedish Contemporary Bible

Psalms 125

Psalm 125

Guds beskydd

1En vallfartssång.

De som litar på Herren är som berget Sion,

det kan inte rubbas utan består för evigt.

2Liksom bergen omger Jerusalem,

så omger Herren sitt folk,

nu och för evigt.

3De gudlösas spira ska inte vila över de rättfärdigas land,

för att inte locka de rättfärdiga till att göra det som är orätt.

4Herre, gör gott mot dem som är goda,

mot dem som har ett uppriktigt hjärta.

5Men de som viker av på avvägar

ska Herren föra bort tillsammans med dem som gör orätt.

Frid över Israel!

New International Version - UK

Psalm 125

Psalm 125

A song of ascents.

Those who trust in the Lord are like Mount Zion,
    which cannot be shaken but endures for ever.
As the mountains surround Jerusalem,
    so the Lord surrounds his people
    both now and for evermore.

The sceptre of the wicked will not remain
    over the land allotted to the righteous,
for then the righteous might use
    their hands to do evil.

Lord, do good to those who are good,
    to those who are upright in heart.
But those who turn to crooked ways
    the Lord will banish with the evildoers.

Peace be on Israel.