Swedish Contemporary Bible

Psalms 125

Psalm 125

Guds beskydd

1En vallfartssång.

De som litar på Herren är som berget Sion,

det kan inte rubbas utan består för evigt.

2Liksom bergen omger Jerusalem,

så omger Herren sitt folk,

nu och för evigt.

3De gudlösas spira ska inte vila över de rättfärdigas land,

för att inte locka de rättfärdiga till att göra det som är orätt.

4Herre, gör gott mot dem som är goda,

mot dem som har ett uppriktigt hjärta.

5Men de som viker av på avvägar

ska Herren föra bort tillsammans med dem som gör orätt.

Frid över Israel!

New International Reader's Version

Psalm 125

Psalm 125

A song for those who go up to Jerusalem to worship the Lord.

Those who trust in the Lord are like Mount Zion.
    They will always be secure. They will last forever.
Like the mountains around Jerusalem,
    the Lord is all around his people
    both now and forever.

Evil people will not always rule
    the land the Lord gave to those who do right.
If they did, those who do right
    might do what is evil.

Lord, do good to those who are good.
    Do good to those whose hearts are honest.
But the Lord will drive out those who have taken crooked paths.
    He will drive them out with those who do evil things.

May Israel enjoy peace.