Swedish Contemporary Bible

Psalms 125

Psalm 125

Guds beskydd

1En vallfartssång.

De som litar på Herren är som berget Sion,

det kan inte rubbas utan består för evigt.

2Liksom bergen omger Jerusalem,

så omger Herren sitt folk,

nu och för evigt.

3De gudlösas spira ska inte vila över de rättfärdigas land,

för att inte locka de rättfärdiga till att göra det som är orätt.

4Herre, gör gott mot dem som är goda,

mot dem som har ett uppriktigt hjärta.

5Men de som viker av på avvägar

ska Herren föra bort tillsammans med dem som gör orätt.

Frid över Israel!

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 125

1Когда Вечный вернул благополучие Сиону,
    мы были как бы во сне.
Тогда мы смеялись
    и пели радостные песни.
Тогда говорили народы:
    «Великие дела сотворил для них Вечный».
Великие дела сотворил для нас Вечный,
    и мы полны радости.

Верни нам благополучие, Вечный,
    как высохшие русла рек в пустыне Негев
    вновь наполняются водой.
Сеявшие со слезами
    будут пожинать с радостью.
С плачем несущий суму с семенами
    с радостью возвратится,
    неся свои снопы.

Песнь восхождения, Сулеймана.