Swedish Contemporary Bible

Psalms 123

Psalm 123

Gud ger nåd

1En vallfartssång.

Jag lyfter min blick upp till dig,

till dig som bor i himlen.

2Som en tjänare ser på sin herres hand,

som en tjänarinna sin husfrus hand,

så ser vi upp till Herren, vår Gud,

tills han visar oss nåd.

3Visa oss nåd, Herre, visa oss nåd!

Vi har fått utstå så mycket förakt.

4Vi har fått utstå mycket hån från de självsäkra

och förakt från de högmodiga.

King James Version

Psalm 123

1Unto thee lift I up mine eyes, O thou that dwellest in the heavens.

Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress; so our eyes wait upon the Lord our God, until that he have mercy upon us.

Have mercy upon us, O Lord, have mercy upon us: for we are exceedingly filled with contempt.

Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and with the contempt of the proud.