Swedish Contemporary Bible

Psalms 119

Psalm 119

Lovprisning för Guds lag

1Lyckliga är de som lever klanderfritt

och följer Herrens lag[a].

2Lyckliga är de som följer hans befallningar

och helhjärtat söker honom,

3de som inte gör något ont

utan följer hans vägar.

4Du har gett dina befallningar

för att de ska följas noggrant.

5Ack om jag kunde leva i beslutsam lydnad

för dina bud!

6Då skulle jag inte behöva skämmas

när jag betraktar alla dina bud.

7Jag prisar dig med uppriktigt hjärta,

när jag lär mig dina rättfärdiga lagar.

8Jag tänker hålla dina bud.

Överge mig aldrig!

9Hur kan en ung man bevara sitt liv rent?

Jo, genom att hålla sig till ditt ord.

10Jag har sökt dig helhjärtat.

Låt mig inte irra bort från dina bud!

11Jag har lagt dina ord på minnet,

för att hålla mig borta från synd mot dig.

12Välsignad är du, Herre,

lär mig dina bud!

13Jag förkunnar alla de beslut

som du har uttalat.

14Jag gläder mig över att följa dina förordningar,

såsom man gläder sig över rikedom.

15Jag begrundar dina stadgar

och beaktar dina vägar.

16Jag är glad för dina stadgar

och ska aldrig glömma ditt ord.

17Var god mot mig, din tjänare, och låt mig få leva,

så vill jag lyda ditt ord.

18Öppna mina ögon,

så att jag kan se allt det underbara i din lag.

19Jag är en främling på jorden.

Dölj inte dina bud för mig.

20Mitt inre slits ständigt sönder

av längtan efter dina beslut.

21Du tillrättavisar de stolta,

de förbannade, som irrar bort från dina bud.

22Ta ifrån mig hån och förakt,

för jag lyder dina befallningar.

23Om än furstar sitter och talar illa om mig,

tänker din tjänare på dina bud.

24Dina befallningar är min glädje

och mina rådgivare.

25Jag är nertryckt i stoftet.

Håll mig vid liv genom ditt ord.

26Jag berättade för dig om mina vägar, och du svarade mig.

Lär mig dina bud.

27Låt mig förstå den väg du befallt,

så kan jag begrunda dina under.

28Jag gråter i min bedrövelse.

Res mig upp, så som du lovat.

29Håll mig borta från lögnens väg,

och ge mig i nåd din lag.

30Jag har valt sanningens väg,

rättat mig efter dina beslut.

31Jag håller fast vid dina bud och lagar.

Herre, svik mig inte!

32Jag vill löpa den väg som dina bud visar,

för du har ökat min insikt.

33Lär mig, Herre, dina budords väg,

och jag ska följa den ända till slutet.

34Ge mig förstånd,

så att jag lyder och helhjärtat håller din lag.

35Led mina steg efter dina bud,

för den vägen går jag med glädje.

36Bevara mitt sinne i dina bud

så att jag inte strävar efter egen vinning.

37Vänd bort min blick från det som är värdelöst,

och bevara mitt liv på dina vägar.

38Håll dina löften till din tjänare,

så att jag ständigt fruktar dig.

39Ta bort vanäran som skrämmer mig,

för alla dina beslut är goda.

40Jag längtar efter dina stadgar.

Bevara mitt liv i din rättfärdighet.

41Herre, låt din nåd komma till mig,

den räddning du har talat om,

42så att jag kan svara dem som hånar mig,

för jag litar på det som du sagt.

43Ryck inte bort sanningens ord från mig,

för jag sätter mitt hopp till dina beslut.

44Jag vill alltid lyda din lag,

från evighet till evighet.

45Då kan jag leva i frihet,

för jag begrundar dina stadgar.

46Jag ska tala om dina befallningar för kungar

utan att behöva skämmas.

47Jag gläder mig över dina bud,

som jag älskar.

48Jag sträcker mina händer mot dina bud, som jag älskar.

Jag tänker på dina budord.

49Tänk på vad du talat till mig, din tjänare,

du har gett mig hopp.

50Det du sagt ger mig tröst i lidandet

och håller mig vid liv.

51Oförskämda människor visar ständigt förakt mot mig,

men jag viker inte från din lag.

52Jag minns dina beslut från forna tider, Herre,

jag finner tröst i dem.

53Jag grips av vrede

när de gudlösa förkastar din lag.

54Dina bud är min lovsång

överallt där jag går fram.

55Ditt namn, Herre, begrundar jag på natten,

och jag vill hålla din lag.

56Det har blivit mig förunnat

att lyda dina stadgar.

57Du, Herre, är min del!

Jag har sagt att jag vill hålla ditt ord.

58Av hela mitt hjärta vädjar jag till dig:

var mig nådig, som du har sagt.

59Jag tänker på hur jag levt mitt liv

och håller mig till dina befallningar.

60Jag vill skynda mig och inte dröja

att hålla dina bud.

61De gudlösa vill snärja mig,

men jag glömmer inte din lag.

62Mitt i natten går jag upp

för att prisa dig för dina rättfärdiga bud och lagar.

63Mina vänner är alla de som fruktar dig

och lyder dina stadgar.

64Din nåd, Herre, fyller jorden.

Lär mig dina bud.

65Herre, du gör gott mot mig, din tjänare,

som du har sagt.

66Ge mig god insikt och kunskap,

för jag litar på dina bud.

67Innan jag fick lida gick jag vilse,

men nu lyder jag vad du säger.

68Du är god och gör det som är gott.

Lär mig dina bud!

69De oförskämda smutskastar mig med lögner,

men jag håller mig helhjärtat till dina stadgar.

70Deras sinnen är okänsliga som fett,

men jag gläder mig över din lag.

71För mig var det bra att jag fick lida,

så att jag lärde mig dina bud.

72Din lag som du uttalat är mer värdefull för mig

än stora mängder av silver och guld.

73Dina händer har gjort mig och format mig.

Ge mig nu insikt så att jag lär mig dina bud.

74De som fruktar dig ser mig och gläds,

eftersom jag hoppas på ditt ord.

75Herre, jag vet att dina beslut är rättfärdiga,

och det är i trofasthet du låtit mig lida.

76Trösta mig nu med din nåd,

precis som du har lovat din tjänare.

77Förbarma dig över mig,

så att jag får leva.

Din lag är ju min glädje.

78Låt de oförskämda få skämmas,

för de har smutskastat mig med lögn.

Jag däremot vill tänka på dina stadgar.

79Låt dem som fruktar dig och känner dina befallningar

vända sig till mig.

80Låt mig helhjärtat hålla dina bud,

så att jag aldrig behöver skämmas.

81Jag förtärs av längtan efter din räddning,

och jag hoppas på ditt ord.

82Mina ögon mattas av längtan efter ditt löfte.

Och jag frågar: ”När ska du trösta mig?”

83Jag är som en vinsäck i rök,

men jag glömmer inte dina bud.

84Hur få är inte din tjänares dagar!

När ska du döma dem som förföljer mig?

85De oförskämda gräver gropar för mig,

de lyder inte din lag.

86Alla dina bud är tillförlitliga.

Hjälp mig, för de förföljer mig med lögner!

87De har nära nog utplånat mig från jorden,

och ändå har jag inte brutit mot dina stadgar.

88Visa nåd mot mig och låt mig få leva,

så ska jag följa de bud som du gett.

89Herre, ditt ord står fast

för evigt i himlen.

90Din trofasthet består från generation till generation.

Du har skapat jorden, och den består.

91Enligt dina beslut består den,

för allting tjänar dig.

92Om inte din lag hade varit min glädje,

skulle jag ha gått under i mitt elände.

93Jag tänker aldrig glömma dina stadgar,

för du ger mig liv genom dem.

94Jag tillhör dig. Rädda mig,

för jag begrundar dina stadgar.

95De gudlösa väntar på mig för att förgöra mig,

men jag ska tänka på dina befallningar.

96Allt som jag sett har sin begränsning,

men för dina bud finns inga gränser.

97Vad jag älskar din lag!

Jag tänker på den hela dagen.

98Dina bud gör mig klokare än mina fiender,

de är ständigt hos mig.

99Jag är visare än alla mina lärare,

för jag begrundar dina förordningar.

100Jag är visare än de gamla,

för jag håller dina stadgar.

101Jag vill hålla mig borta från alla onda vägar,

för jag vill vara lydig mot ditt ord.

102Jag vänder mig inte bort från dina beslut,

för du undervisar mig.

103Hur söt är inte smaken av dina ord!

De smakar sötare än honung i min mun.

104Av dina stadgar får jag förstånd,

därför avskyr jag all slags falskhet.

105Ditt ord är en lykta för mina steg,

de lyser upp stigen där jag går.

106Jag har svurit och bekräftat en ed

att följa dina rättfärdiga bud och lagar.

107Jag har lidit mycket,

men låt mig få leva, Herre, som du har lovat.

108Ta emot mitt tack som ett offer, Herre,

och lär mig dina bud.

109Mitt liv är ständigt i fara,

men jag glömmer inte din lag.

110De gudlösa lägger ut snaror för mig,

men jag villar inte bort mig från dina stadgar.

111Dina förordningar är min egendom för evigt,

de är mitt hjärtas glädje.

112Jag har beslutat att följa dina bud

för alltid, ända till slutet.

113Jag hatar obeslutsamhet,

men jag älskar din lag.

114Du är mitt beskydd och min sköld,

och till ditt ord sätter jag mitt hopp.

115Försvinn från mig, ni som är onda!

Jag vill hålla min Guds bud.

116Stöd mig, så som du lovat, så att jag får leva,

och svik mig inte i det jag hoppas på.

117Uppehåll mig, så att jag blir räddad

och alltid kan ge akt på dina bud.

118Du förkastar alla som viker av från dina bud,

deras svek leder bara till tomhet.

119De ogudaktiga på jorden är som slagg,

därför älskar jag dina bud.

120Jag ryser av fruktan inför dig,

ja, dina domslut skrämmer mig.

121Jag har gjort vad som är rättfärdigt och rättvist,

utlämna mig inte till mina förtryckare.

122Låt det gå väl för din tjänare, så som du lovat,

och låt inte de oförskämda förtrycka mig.

123Jag längtar så innerligt efter din räddning,

den som du utlovat till mig.

124Behandla din tjänare utifrån din kärlek,

och lär mig dina bud.

125Jag är din tjänare.

Ge mig förstånd, så att jag lär känna dina befallningar.

126Herre, det är dags för dig att gripa in,

för din lag har brutits.

127Därför älskar jag dina bud

mer än guld, renaste guld.

128Därför betraktar jag alla dina stadgar som rätta,

all slags falskhet avskyr jag.

129Dina förordningar är underbara

och därför håller jag dem.

130När dina ord öppnar sig ger de ljus,

de ger förstånd åt de okunniga.

131Jag öppnar min mun och flämtar

i min starka längtan efter dina bud.

132Vänd dig till mig och var mig nådig,

så som du är mot dem som älskar ditt namn.

133Led mina steg så som du lovat,

låt inget ont få makt över mig.

134Befria mig från människors förtryck,

så att jag kan följa dina bud.

135Låt ditt ansikte lysa över din tjänare,

och lär mig dina bud.

136Tårarna strömmar från mina ögon

för att man inte håller din lag.

137Herre, du är rättfärdig

och allt vad du beslutar är rätt.

138Du har gett dina befallningar i rättfärdighet

och stor trofasthet.

139Min lidelse förtär mig,

när jag ser hur mina fiender struntar i dina ord.

140Dina ord är fullständigt rena,

därför älskar din tjänare dem.

141Själv är jag obetydlig och föraktad,

men jag glömmer inte dina föreskrifter.

142Din rättfärdighet är evig

och din lag sann.

143Nöd och ångest har kommit över mig,

men jag gläder mig över dina stadgar.

144Dina förordningar är rättfärdiga för evigt.

Ge mig förstånd, så att jag får leva.

145Ur djupet av mitt hjärta ropar jag till dig.

Svara mig, Herre, så ska jag följa dina bud!

146Rädda mig, ropar jag,

och jag vill lyda dina befallningar.

147Tidigt i morgongryningen kommer jag och ropar,

jag hoppas på dina ord.

148Jag håller mig vaken om natten

för att tänka på vad du sagt.

149Lyssna till mig i din nåd, Herre,

och ge mig liv, så som du lovat i din lag.

150Nu närmar sig de grymma och onda,

de som är långt borta från din lag.

151Men du är nära, Herre.

Alla dina bud är sanna.

152För länge sedan lärde jag känna dina befallningar,

jag vet att du har fastställt dem för evigt.

153Se hur jag lider och rädda mig,

för jag har inte glömt din lag.

154Ta dig an min sak och befria mig,

ge mig liv, som du har lovat.

155Räddningen är långt borta från de onda,

för de bryr sig inte om dina bud.

156Herre, din barmhärtighet är stor.

Ge mig liv, så som du lovat i din lag!

157Mina förföljare och fiender är många,

men jag viker inte från dina bud.

158Jag känner avsky när jag ser de trolösa,

de som inte lyder ditt ord.

159Se hur mycket jag älskar dina befallningar.

Ge mig liv, Herre, i din nåd.

160Alla dina ord är sanna,

och dina rättfärdiga beslut är eviga.

161Furstar förföljer mig utan orsak,

men mitt hjärta bävar inför dina ord.

162Jag är glad över dina ord,

precis som den som finner en värdefull skatt.

163Jag hatar och avskyr falskhet,

men jag älskar din lag.

164Jag prisar dig sju gånger om dagen

för dina rättfärdiga bestämmelser.

165De som älskar din lag äger en djup frid,

och inget kan få dem att snubbla och falla.

166Jag väntar på räddning från dig, Herre,

och jag följer dina bud.

167Jag lyder dina befallningar,

och jag älskar dem högt.

168Jag lyder dina stadgar och befallningar,

för du vet om allt vad jag gör.

169Herre, låt mitt rop nå fram till dig!

Ge mig förstånd så som du lovat!

170Lyssna till min vädjan

och rädda mig, så som du har sagt.

171Min lovprisning flödar över

för att jag får lära mig dina bud.

172Jag ska lovsjunga ditt ord,

för alla dina bud är rättfärdiga.

173Grip in och hjälp mig,

för jag har valt att följa dina stadgar.

174Herre, jag längtar efter din räddning,

och din lag är min glädje.

175Låt mig få leva så att jag kan prisa dig.

Låt dina bud och lagar vara min styrka!

176Jag har vandrat bort som ett vilsegånget får.

Kom du och sök reda på mig, din tjänare,

för jag har inte glömt bort dina bud.

Notas al pie

  1. 119:1 I denna psalm används åtta olika, ungefär synonyma ord för lag (bud, befallning, stadgar osv.).

New International Reader's Version

Psalm 119

Psalm 119

א Aleph

Blessed are those who live without blame.
    They live in keeping with the law of the Lord.
Blessed are those who obey his covenant laws.
    They trust in him with all their hearts.
They don’t do anything wrong.
    They live as he wants them to live.
You have given me rules
    that I must obey completely.
I hope I will always stand firm
    in following your orders.
Then I won’t be put to shame
    when I think about all your commands.
I will praise you with an honest heart
    as I learn about how fair your decisions are.
I will obey your orders.
    Please don’t leave me all alone.

ב Beth

How can a young person keep their life pure?
    By living according to your word.
10 I trust in you with all my heart.
    Don’t let me wander away from your commands.
11 I have hidden your word in my heart
    so that I won’t sin against you.
12 Lord, I give praise to you.
    Teach me your orders.
13 With my lips I talk about
    all the decisions you have made.
14 Following your covenant laws gives me joy
    just as great riches give joy to others.
15 I spend time thinking about your rules.
    I consider how you want me to live.
16 I take delight in your orders.
    I won’t fail to obey your word.

ג Gimel

17 Be good to me while I am alive.
    Do this so that I may obey your word.
18 Open my eyes so that I can see
    the wonderful truths in your law.
19 I’m a stranger on earth.
    Don’t hide your commands from me.
20 My heart is filled with longing
    for your laws at all times.
21 You correct proud people. They are under your curse.
    They wander away from your commands.
22 I obey your covenant laws.
    So don’t let evil people laugh at me or hate me.
23 Even if rulers sit together and tell lies about me,
    I will spend time thinking about your orders.
24 Your covenant laws are my delight.
    They give me wise advice.

ד Daleth

25 I lie in the dust. I’m about to die.
    Keep me alive as you have promised.
26 I told you how I’ve lived, and you gave me your answer.
    Teach me your orders.
27 Help me understand how your rules direct me to live.
    Then I may think deeply about the wonderful things you have done.
28 My sadness has worn me out.
    Give me strength as you have promised.
29 Keep me from cheating and telling lies.
    Be kind to me and teach me your law.
30 I have chosen to be faithful to you.
    I put my trust in your laws.
31 Lord, I’m careful to obey your covenant laws.
    Don’t let me be put to shame.
32 I am quick to follow your commands,
    because you have added to my understanding.

ה He

33 Lord, teach me how your orders direct me to live.
    Then I will live that way to the very end.
34 Help me understand your law so that I may follow it.
    I will obey it with all my heart.
35 Teach me to live as you command,
    because that makes me very happy.
36 Make me want to follow your covenant laws
    instead of wanting to gain things only for myself.
37 Turn my eyes away from things that are worthless.
    Keep me alive as you have promised.
38 Keep your promise to me.
    Then other people will have respect for you.
39 Please don’t let me be put to shame.
    Your laws are good.
40 I really want to follow your rules.
    Keep me alive, because you do what is right.

ו Waw

41 Lord, show me your faithful love.
    Save me as you have promised.
42 Then I can answer anyone who makes fun of me,
    because I trust in your word.
43 Help me always to tell the truth about how faithful you are.
    I have put my hope in your laws.
44 I will always obey your law,
    for ever and ever.
45 I will lead a full and happy life,
    because I’ve tried to obey your rules.
46 I will talk about your covenant laws to kings.
    I will not be put to shame.
47 I take delight in obeying your commands
    because I love them.
48 I reach out for your commands that I love.
    I do this so that I may think deeply about your orders.

ז Zayin

49 Remember what you have said to me.
    You have given me hope.
50 Even when I suffer, I am comforted
    because you promised to keep me alive.
51 Proud people make fun of me without mercy.
    But I don’t turn away from your law.
52 Lord, I remember the laws you gave long ago.
    I find comfort in them.
53 I am very angry
    because evil people have turned away from your law.
54 No matter where I live,
    I sing about your orders.
55 Lord, during the night I remember who you are.
    That’s why I keep your law.
56 I have really done my best
    to obey your rules.

ח Heth

57 Lord, you are everything I need.
    I have promised to obey your words.
58 I have looked to you with all my heart.
    Be kind to me as you have promised.
59 I have thought about the way I live.
    And I have decided to follow your covenant laws.
60 I won’t waste any time.
    I will be quick to obey your commands.
61 Evil people may tie me up with ropes.
    But I won’t forget to obey your law.
62 At midnight I get up to give you thanks
    because your decisions are very fair.
63 I’m a friend to everyone who has respect for you.
    I’m a friend to everyone who follows your rules.
64 Lord, the earth is filled with your love.
    Teach me your orders.

ט Teth

65 Lord, be good to me
    as you have promised.
66 Increase my knowledge and give me good sense,
    because I trust your commands.
67 Before I went through suffering, I went down the wrong path.
    But now I obey your word.
68 You are good, and what you do is good.
    Teach me your orders.
69 The lies of proud people have taken away my good name.
    But I follow your rules with all my heart.
70 Their unfeeling hearts are hard and stubborn.
    But I take delight in your law.
71 It was good for me to suffer.
    That’s what helped me to understand your orders.
72 The law you gave is worth more to me
    than thousands of pieces of silver and gold.

י Yodh

73 You made me and formed me with your own hands.
    Give me understanding so that I can learn your commands.
74 May those who have respect for you be filled with joy when they see me.
    I have put my hope in your word.
75 Lord, I know that your laws are right.
    You were faithful to your promise when you made me suffer.
76 May your faithful love comfort me
    as you have promised me.
77 Show me your tender love so that I can live.
    I take delight in your law.
78 May proud people be put to shame for treating me badly for no reason.
    I will think deeply about your rules.
79 May those who have respect for you come to me.
    Then I can teach them your covenant laws.
80 May I follow your orders with all my heart.
    Then I won’t be put to shame.

כ Kaph

81 I deeply long for you to save me.
    I have put my hope in your word.
82 My eyes grow tired looking for what you have promised.
    I say, “When will you comfort me?”
83 I’m as useless as a wineskin that smoke has dried up.
    But I don’t forget to follow your orders.
84 How long do I have to wait?
    When will you punish those who attack me?
85 Proud people do what is against your law.
    They dig pits for me to fall into.
86 All your commands can be trusted.
    Help me, because people attack me without any reason.
87 They almost wiped me off the face of the earth.
    But I have not turned away from your rules.
88 Keep me alive, because of your faithful love.
    Do this so that I may obey the covenant laws you have given.

ל Lamedh

89 Lord, your word lasts forever.
    It stands firm in the heavens.
90 You will be faithful for all time to come.
    You made the earth, and it continues to exist.
91 Your laws continue to this very day,
    because all things serve you.
92 If I had not taken delight in your law,
    I would have died because of my suffering.
93 I will never forget your rules.
    You have kept me alive, because I obey them.
94 Save me, because I belong to you.
    I’ve tried to obey your rules.
95 Sinful people are waiting to destroy me.
    But I will spend time thinking about your covenant laws.
96 I’ve learned that everything has its limits.
    But your commands are perfect. They are always there when I need them.

מ Mem

97 Lord, I really love your law!
    All day long I spend time thinking about it.
98 Your commands make me wiser than my enemies,
    because your commands are always in my heart.
99 I know more than all my teachers do,
    because I spend time thinking about your covenant laws.
100 I understand more than the elders do,
    because I obey your rules.
101 I’ve kept my feet from every path that sinners take
    so that I might obey your word.
102 I haven’t turned away from your laws,
    because you yourself have taught me.
103 Your words are very sweet to my taste!
    They are sweeter than honey to me.
104 I gain understanding from your rules.
    So I hate every path that sinners take.

נ Nun

105 Your word is like a lamp that shows me the way.
    It is like a light that guides me.
106 I have made a promise
    to follow your laws, because they are right.
107 I have suffered very much.
    Lord, keep me alive as you have promised.
108 Lord, accept the praise I freely give you.
    Teach me your laws.
109 I keep putting my life in danger.
    But I won’t forget to obey your law.
110 Evil people have set a trap for me.
    But I haven’t wandered away from your rules.
111 Your covenant laws are your gift to me forever.
    They fill my heart with joy.
112 I have decided to obey your orders
    to the very end.

ס Samekh

113 I hate people who can’t make up their minds.
    But I love your law.
114 You are my place of safety.
    You are like a shield that keeps me safe.
    I have put my hope in your word.
115 Get away from me, you who do evil!
    Then I can do what my God commands me to do.
116 My God, keep me going as you have promised. Then I will live.
    Don’t let me lose all hope.
117 Take good care of me, and I will be saved.
    I will always honor your orders.
118 You turn your back on all those who wander away from your orders.
    Their wrong thoughts will be proved to be wrong.
119 You throw away all the sinners on earth as if they were trash.
    So I love your covenant laws.
120 My body trembles because I have respect for you.
    I have great respect for your laws.

ע Ayin

121 I have done what is right and fair.
    So don’t leave me to those who treat me badly.
122 Make sure that everything goes well with me.
    Don’t let proud people treat me badly.
123 My eyes grow tired as I look to you to save me.
    Please save me as you have promised.
124 Be good to me, because you love me.
    Teach me your orders.
125 I serve you, so help me to understand what is right.
    Then I will understand your covenant laws.
126 Lord, it’s time for you to act.
    People are breaking your law.
127 I love your commands more than gold.
    I love them more than pure gold.
128 I consider all your rules to be right.
    So I hate every path that sinners take.

פ Pe

129 Your covenant laws are wonderful.
    So I obey them.
130 When your words are made clear, they bring light.
    They bring understanding to childish people.
131 I open my mouth and pant like a dog,
    because I long to know your commands.
132 Turn to me and have mercy on me.
    That’s what you’ve always done for those who love you.
133 Teach me how to live as you have promised.
    Don’t let any sin be my master.
134 Set me free from people who treat me badly.
    Then I will obey your rules.
135 Have mercy on me.
    Teach me your orders.
136 Streams of tears flow from my eyes,
    because people don’t obey your law.

צ Tsadhe

137 Lord, you do what is fair.
    And your laws are right.
138 The laws you have made are fair.
    They can be completely trusted.
139 My anger is wearing me out,
    because my enemies don’t pay any attention to your words.
140 Your promises have proved to be true.
    I love them.
141 I’m not important. People look down on me.
    But I don’t forget to obey your rules.
142 You always do what is right.
    And your law is true.
143 I’ve had my share of trouble and suffering.
    But your commands give me delight.
144 Your covenant laws are always right.
    Help me to understand them. Then I will live.

ק Qoph

145 Lord, I call out to you with all my heart.
    Answer me, and I will obey your orders.
146 I call out to you.
    Save me, and I will keep your covenant laws.
147 I get up before the sun rises. I cry out for help.
    I’ve put my hope in your word.
148 My eyes stay open all night long.
    I spend my time thinking about your promises.
149 Listen to me, because you love me.
    Lord, keep me alive as you have promised.
150 Those who think up evil plans are near.
    They have wandered far away from your law.
151 But Lord, you are near.
    All your commands are true.
152 Long ago I learned from your covenant laws
    that you made them to last forever.

ר Resh

153 Look at how I’m suffering!
    Save me, because I haven’t forgotten to obey your law.
154 Stand up for me and set me free.
    Keep me alive as you have promised.
155 Those who are evil are far from being saved.
    They don’t want to obey your orders.
156 Lord, you have deep concern for me.
    Keep me alive as you have promised.
157 Many enemies attack me.
    But I haven’t turned away from your covenant laws.
158 I get very angry when I see people who aren’t faithful to you.
    They don’t obey your word.
159 See how I love your rules!
    Lord, keep me alive, because you love me.
160 All your words are true.
    All your laws are right. They last forever.

ש Sin and Shin

161 Rulers attack me for no reason.
    But I tremble because of your word.
162 I’m filled with joy because of your promise.
    It’s like finding a great fortune.
163 I hate lies with a deep hatred.
    But I love your law.
164 Seven times a day I praise you
    for your laws, because they are right.
165 Those who love your law enjoy great peace.
    Nothing can make them trip and fall.
166 Lord, I wait for you to save me.
    I follow your commands.
167 I obey your covenant laws,
    because I love them greatly.
168 I obey your rules and your covenant laws,
    because you know all about how I live.

ת Taw

169 Lord, may you hear my cry.
    Give me understanding, just as you said you would.
170 May you hear my prayer.
    Save me, just as you promised.
171 May my lips pour out praise to you,
    because you teach me your orders.
172 May my tongue sing about your word,
    because all your commands are right.
173 May your hand be ready to help me,
    because I have chosen to obey your rules.
174 Lord, I long for you to save me.
    Your law gives me delight.
175 Let me live so that I can praise you.
    May your laws keep me going.
176 Like a lost sheep, I’ve gone down the wrong path.
    Come and look for me,
    because I haven’t forgotten to obey your commands.