Swedish Contemporary Bible

Psalms 118

Psalm 118

Tacksägelse för Herrens nåd och hjälp

1Prisa Herren, för han är god!

Hans nåd varar i evighet.

2Säg, Israel:

”Hans nåd varar i evighet!”

3Säg, Arons släkt:

”Hans nåd varar i evighet!”

4Säg, ni som fruktar Herren:

”Hans nåd varar i evighet!”

5I mitt trångmål ropade jag till Herren,

och han svarade mig

och förde mig ut till en rymlig plats.

6Herren är med mig.

Jag är inte rädd.

Vad kan en människa göra mot mig?

7Herren är med mig, och han hjälper mig.

Jag ska triumfera över dem som hatar mig.

8Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren

än att lita på människor.

9Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren

än lita på personer i maktposition.

10Jag var omringad av alla folk,

men i Herrens namn höll jag dem ifrån mig.

11Jag var fullständigt omringad,

men i Herrens namn höll jag dem ifrån mig.

12De svärmade runt mig som bin,

men de slocknade lika fort som en eld bland törnbuskar.

I Herrens namn höll jag dem borta från mitt liv.

13De knuffade mig hårt för att få mig att falla,

men Herren hjälpte mig.

14Herren är min styrka och min sång,

han har blivit min räddning.

15Glädje och segerrop hörs från de rättfärdigas tält:

Herren har med makt utfört väldiga gärningar.

16Herren har lyft sin makts hand.

Herren har med makt utfört väldiga gärningar.”

17Jag behöver inte dö,

utan jag får leva och berätta om Herrens gärningar.

18Herren har tuktat mig hårt,

men inte överlämnat mig åt döden.

19Öppna rättfärdighetens portar för mig!

Jag vill gå in genom dem och prisa Herren.

20Det här är Herrens port,

de rättfärdiga får gå in genom den.

21Jag prisar dig för att du har besvarat min bön

och räddat mig.

22Den sten som inte dög åt byggnadsarbetarna

har blivit en hörnsten.

23Detta är Herrens verk

och förunderligt i våra ögon.

24Detta är dagen då Herren har agerat,

låt oss därför vara glada och jubla.

25Herre, rädda oss[a]!

Herre, ge framgång!

26Välsignad är han som kommer i Herrens namn!

Vi välsignar er från Herrens hus.

27Herren är Gud och ger oss ljus.

Låt oss gå i en procession tillsammans,

med kvistar i händerna,

fram till altarets horn![b]

28Du är min Gud, jag vill prisa dig,

min Gud, jag vill upphöja dig.

29Prisa Herren, för han är god!

Hans nåd varar för evigt.

Notas al pie

  1. 118:25 På hebreiska hosianna.
  2. 118:27 Grundtextens innebörd är osäker och kan kanske också tolkas som en uppmaning till att binda högtidsoffret vid altarets horn.

New International Version

Psalm 118

Psalm 118

Give thanks to the Lord, for he is good;
    his love endures forever.

Let Israel say:
    “His love endures forever.”
Let the house of Aaron say:
    “His love endures forever.”
Let those who fear the Lord say:
    “His love endures forever.”

When hard pressed, I cried to the Lord;
    he brought me into a spacious place.
The Lord is with me; I will not be afraid.
    What can mere mortals do to me?
The Lord is with me; he is my helper.
    I look in triumph on my enemies.

It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in humans.
It is better to take refuge in the Lord
    than to trust in princes.
10 All the nations surrounded me,
    but in the name of the Lord I cut them down.
11 They surrounded me on every side,
    but in the name of the Lord I cut them down.
12 They swarmed around me like bees,
    but they were consumed as quickly as burning thorns;
    in the name of the Lord I cut them down.
13 I was pushed back and about to fall,
    but the Lord helped me.
14 The Lord is my strength and my defense[a];
    he has become my salvation.

15 Shouts of joy and victory
    resound in the tents of the righteous:
“The Lord’s right hand has done mighty things!
16     The Lord’s right hand is lifted high;
    the Lord’s right hand has done mighty things!”
17 I will not die but live,
    and will proclaim what the Lord has done.
18 The Lord has chastened me severely,
    but he has not given me over to death.
19 Open for me the gates of the righteous;
    I will enter and give thanks to the Lord.
20 This is the gate of the Lord
    through which the righteous may enter.
21 I will give you thanks, for you answered me;
    you have become my salvation.

22 The stone the builders rejected
    has become the cornerstone;
23 the Lord has done this,
    and it is marvelous in our eyes.
24 The Lord has done it this very day;
    let us rejoice today and be glad.

25 Lord, save us!
    Lord, grant us success!

26 Blessed is he who comes in the name of the Lord.
    From the house of the Lord we bless you.[b]
27 The Lord is God,
    and he has made his light shine on us.
With boughs in hand, join in the festal procession
    up[c] to the horns of the altar.

28 You are my God, and I will praise you;
    you are my God, and I will exalt you.

29 Give thanks to the Lord, for he is good;
    his love endures forever.

Notas al pie

  1. Psalm 118:14 Or song
  2. Psalm 118:26 The Hebrew is plural.
  3. Psalm 118:27 Or Bind the festal sacrifice with ropes / and take it