Swedish Contemporary Bible

Psalms 115

Psalm 115

Herren tillhör all ära

1Inte åt oss, Herre, inte åt oss,

utan åt ditt namn ge ära,

för din nåds och din trofasthets skull.

2Varför får folk säga:

”Var finns deras Gud?”

3Vår Gud är i himlen,

och han gör vad han vill.

4Deras gudar är silver och guld,

människohänders verk.

5De har mun men kan inte tala,

ögon, men kan inte se.

6De har öron men kan inte höra,

näsa, men kan inte lukta.

7De har händer, men kan inte gripa,

och fötter, men kan inte gå.

De ger inga ljud ifrån sin strupe.

8De som gjort dessa blir som de,

ja, alla som förtröstar på dem.

9Israel, förtrösta på Herren!

Han är deras hjälp och sköld.

10Arons släkt, förtrösta på Herren!

Han är deras hjälp och sköld.

11Alla ni som fruktar Herren, förtrösta på honom!

Han är deras hjälp och sköld.

12Herren tänker på oss

och vill välsigna Israels folk,

han vill välsigna Arons släkt.

13Han vill välsigna var och en som fruktar Herren,

små och stora.

14Herren ge många barn till er och era ättlingar.

15Må ni bli välsignade av Herren,

som har gjort både himmel och jord.

16Himlen tillhör Herren,

men han har överlämnat jorden åt människorna.

17De döda prisar inte Herren,

de som har gått ner i tystnaden.

18Men vi lovar Herren, nu och för evigt!

Halleluja!

King James Version

Psalm 115

1Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth's sake.

Wherefore should the heathen say, Where is now their God?

But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased.

Their idols are silver and gold, the work of men's hands.

They have mouths, but they speak not: eyes have they, but they see not:

They have ears, but they hear not: noses have they, but they smell not:

They have hands, but they handle not: feet have they, but they walk not: neither speak they through their throat.

They that make them are like unto them; so is every one that trusteth in them.

O Israel, trust thou in the Lord: he is their help and their shield.

10 O house of Aaron, trust in the Lord: he is their help and their shield.

11 Ye that fear the Lord, trust in the Lord: he is their help and their shield.

12 The Lord hath been mindful of us: he will bless us; he will bless the house of Israel; he will bless the house of Aaron.

13 He will bless them that fear the Lord, both small and great.

14 The Lord shall increase you more and more, you and your children.

15 Ye are blessed of the Lord which made heaven and earth.

16 The heaven, even the heavens, are the Lord's: but the earth hath he given to the children of men.

17 The dead praise not the Lord, neither any that go down into silence.

18 But we will bless the Lord from this time forth and for evermore. Praise the Lord.