Swedish Contemporary Bible

Psalms 113

Psalm 113

Guds stora omsorg

1Halleluja!

Prisa Herren, ni hans tjänare,

prisa Herrens namn!

2Välsignat är Herrens namn

nu och för evigt.

3Herrens namn ska prisas

från öster till väster.[a]

4Herren är upphöjd över alla folk.

Hans ära når högre än himlen.

5Vem är lik Herren, vår Gud,

som sitter på sin tron i höjden,

6som böjer sig ner och ser så djupt – 

vem i himlen, vem på jorden?

7Den fattige drar han upp ur stoftet,

och den nödställde ur askhögen

8och sätter honom bland furstar,

bland sitt folks furstar.

9Han låter den barnlösa hustrun få ett hem

som en lycklig mor till barnen.

Halleluja!

Notas al pie

  1. 113:3 Ordagrant: …från soluppgång till solnedgång, vilket var dåtida sätt att uttrycka öster och väster, som i sin tur betydde hela jorden. Jfr v. 2 där man uppmanas till lovprisning nu och för evigt, alltså ska Herren prisas alltid och överallt. V. 3 kan dock också tolkas som parallell till v. 2 och i så fall syfta på lovprisning från morgon (soluppgång) till kväll (solnedgång), alltså hela dagen.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 113

Den almægtige Guds godhed

1Halleluja!
Pris Herren, alle hans tjenere,
    lovpris den almægtige Gud!
Hans er æren,
    både nu og i al evighed.
Alle mennesker på jorden[a]
    bør lovprise Herren, den Almægtige.
Herren er ophøjet over alle jordens folk,
    hans herlighed fylder universet.
Ingen når på højde med Herren, vor Gud,
    han sidder på sin trone i Himlen.
Han må bøje sig frem
    for at kigge ned på himmelrummet og jorden.
Han løfter de hjælpeløse op fra støvet,
    han giver de fortvivlede nyt mod.
Han ærer dem som kongebørn,
    bænker dem på hæderspladsen.
Han giver den barnløse kvinde børn,[b]
    gør hende til en lykkelig mor.
Halleluja!

Notas al pie

  1. 113,3 Ordret „fra solopgang til solnedgang”. Det betyder fra øst til vest, men det er en såkaldt merisme, hvor meningen er, at det skal gælde alle mennesker overalt på jorden.
  2. 113,9 Sikkert en henvisning til Hanna, da vers 7 og 8 er et citat fra Hannas lovsang i 1.Sam. 2,8.