Swedish Contemporary Bible

Genesis 11

Babels torn och språkförbistringen

1Alla människorna på jorden talade ett och samma språk. 2När de spred sig österut, upptäckte de en slätt i Shinar[a] och bosatte sig där. 3De sa till varandra: ”Låt oss tillverka bränt tegel.” Så använde de tegel som byggsten och beck som murbruk. 4Sedan sa de: ”Låt oss bygga en stad med ett torn som når upp till himlen och göra vårt namn känt, så att vi inte skingras över hela jorden.”

5Men när Herren kom ned för att se staden och tornet som de höll på att bygga, 6sa han: ”De är ett folk och har ett och samma språk. När de börjar så här kommer inget att bli omöjligt för dem! 7Kom, låt oss gå dit ner och ge dem olika språk, så att de blir förvirrade och inte kan förstå varandra!”

8Så skingrade Herren dem över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. 9Det är därför som den kallas Babel[b], för det var där som Herren förvirrade dem genom språkförbistringen och skingrade dem därifrån över hela jorden.

Berättelsen om Sems släkt

(1 Krön 1:24-27)

10Detta är berättelsen om Sems släkt.

När Sem var 100 år gammal, föddes hans son Arpakshad två år efter floden. 11Efter Arpakshads födelse levde Sem ytterligare 500 år och fick söner och döttrar.

12När Arpakshad var 35 år gammal föddes hans son Shelach, 13och därefter levde han ytterligare 403 år och fick söner och döttrar.

14Shelach var 30 år gammal när hans son Ever föddes, 15och han levde därefter ytterligare 403 år och fick söner och döttrar.

16Ever var 34 år gammal när hans son Peleg föddes, 17och han levde därefter ytterligare 430 år och fick söner och döttrar.

18Peleg var 30 år gammal när hans son Regu föddes, 19och han levde därefter ytterligare 209 år och fick söner och döttrar.

20Regu var 32 år gammal när Serug föddes, 21och han levde därefter ytterligare 207 år och fick söner och döttrar.

22Serug var 30 år gammal när hans son Nachor föddes, 23och han levde därefter ytterligare 200 år och fick söner och döttrar.

24Nachor var 29 år gammal när hans son Terach föddes, 25och han levde därefter ytterligare 119 år och fick söner och döttrar.

26När Terach var 70 år gammal var han far till Abram, Nachor och Haran.

Från Terach till Abram

27Detta är berättelsen om Terachs släkt. Terach var far till Abram, Nachor och Haran, och Haran var far till Lot. 28Haran dog i det land där han föddes, i Ur i Kaldéen, medan hans far ännu levde.

29Både Abram och Nachor gifte sig. Abrams hustru hette Saraj, och Nachors hustru Milka, dotter till Haran som var far till både Milka och Jiska. 30Men Saraj kunde inte få några barn. 31Terach tog sin son Abram, sin sonson Lot, Harans son, och sin svärdotter Saraj och lämnade Ur i Kaldéen för att flytta till Kanaans land. Men de stannade och bosatte sig i staden Harran. 32Där dog Terach, 205 år gammal.

Notas al pie

  1. 11:2 Se not till 10:10.
  2. 11:9 Betyder förvirring.

New Living Translation

Genesis 11

The Tower of Babel

1At one time all the people of the world spoke the same language and used the same words. As the people migrated to the east, they found a plain in the land of Babylonia[a] and settled there.

They began saying to each other, “Let’s make bricks and harden them with fire.” (In this region bricks were used instead of stone, and tar was used for mortar.) Then they said, “Come, let’s build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. This will make us famous and keep us from being scattered all over the world.”

But the Lord came down to look at the city and the tower the people were building. “Look!” he said. “The people are united, and they all speak the same language. After this, nothing they set out to do will be impossible for them! Come, let’s go down and confuse the people with different languages. Then they won’t be able to understand each other.”

In that way, the Lord scattered them all over the world, and they stopped building the city. That is why the city was called Babel,[b] because that is where the Lord confused the people with different languages. In this way he scattered them all over the world.

The Line of Descent from Shem to Abram

10 This is the account of Shem’s family.

Two years after the great flood, when Shem was 100 years old, he became the father of[c] Arphaxad. 11 After the birth of[d] Arphaxad, Shem lived another 500 years and had other sons and daughters.

12 When Arphaxad was 35 years old, he became the father of Shelah. 13 After the birth of Shelah, Arphaxad lived another 403 years and had other sons and daughters.[e]

14 When Shelah was 30 years old, he became the father of Eber. 15 After the birth of Eber, Shelah lived another 403 years and had other sons and daughters.

16 When Eber was 34 years old, he became the father of Peleg. 17 After the birth of Peleg, Eber lived another 430 years and had other sons and daughters.

18 When Peleg was 30 years old, he became the father of Reu. 19 After the birth of Reu, Peleg lived another 209 years and had other sons and daughters.

20 When Reu was 32 years old, he became the father of Serug. 21 After the birth of Serug, Reu lived another 207 years and had other sons and daughters.

22 When Serug was 30 years old, he became the father of Nahor. 23 After the birth of Nahor, Serug lived another 200 years and had other sons and daughters.

24 When Nahor was 29 years old, he became the father of Terah. 25 After the birth of Terah, Nahor lived another 119 years and had other sons and daughters.

26 After Terah was 70 years old, he became the father of Abram, Nahor, and Haran.

The Family of Terah

27 This is the account of Terah’s family. Terah was the father of Abram, Nahor, and Haran; and Haran was the father of Lot. 28 But Haran died in Ur of the Chaldeans, the land of his birth, while his father, Terah, was still living. 29 Meanwhile, Abram and Nahor both married. The name of Abram’s wife was Sarai, and the name of Nahor’s wife was Milcah. (Milcah and her sister Iscah were daughters of Nahor’s brother Haran.) 30 But Sarai was unable to become pregnant and had no children.

31 One day Terah took his son Abram, his daughter-in-law Sarai (his son Abram’s wife), and his grandson Lot (his son Haran’s child) and moved away from Ur of the Chaldeans. He was headed for the land of Canaan, but they stopped at Haran and settled there. 32 Terah lived for 205 years[f] and died while still in Haran.

Notas al pie

  1. 11:2 Hebrew Shinar.
  2. 11:9 Or Babylon. Babel sounds like a Hebrew term that means “confusion.”
  3. 11:10 Or the ancestor of; also in 11:12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
  4. 11:11 Or the birth of this ancestor of; also in 11:13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
  5. 11:12-13 Greek version reads 12 When Arphaxad was 135 years old, he became the father of Cainan. 13 After the birth of Cainan, Arphaxad lived another 430 years and had other sons and daughters, and then he died. When Cainan was 130 years old, he became the father of Shelah. After the birth of Shelah, Cainan lived another 330 years and had other sons and daughters, and then he died. Compare Luke 3:35-36.
  6. 11:32 Some ancient versions read 145 years; compare 11:26 and 12:4.