Swedish Contemporary Bible

Psalms 108

Psalm 108

Lovprisning, bön om seger med Guds kraft

(Ps 57:8-12; 60:7-14)

1En sång, en psalm av David.

2Gud, mitt hjärta är orubbligt.

Jag vill sjunga och spela

av hela min själ till din ära[a].

3Vakna upp, harpa och lyra!

Jag vill väcka morgonrodnaden.

4Herre, jag vill prisa dig bland folken,

inför alla människor vill jag sjunga lovsång till dig.

5Din nåd är stor, högre än himlen når den,

din trofasthet upp till skyarna.

6Gud, du är upphöjd över himlen!

Visa din höghet över hela jorden!

7Befria dina älskade,

rädda oss med din starka hand, hjälp oss.

8Gud har talat i sin helgedom:

”Jag ska triumfera,

dela ut Shekem och mäta upp Suckotdalen.

9Gilead är mitt och Manasse är mitt,

Efraim är min hjälm och Juda min spira.

10Moab är mitt tvättfat,

mot Edom ska jag kasta min sko,

och över filistéerna ska jag höja ett segerrop.”

11Vem kan leda mig till den befästa staden?

Vem kan leda mig till Edom?

12Har inte du, Gud, förkastat oss

och inte längre velat gå ut med våra härar?

13Hjälp oss nu mot fienden,

för människor kan inte rädda.

14Med Gud på vår sida ska vi vinna,

för han kommer att trampa ner våra fiender.

Notas al pie

  1. 108:2 …av hela min själ till din ära ordagrant: ja, min ära. Det hebreiska ordet syftar på någonting tungt, högt, magnifikt, vördnadsväckande och kan här kanske också tolkas som helhjärtenhet: Jag vill sjunga och spela av hela min själ/av hela mitt hjärta.

New International Reader's Version

Psalm 108

Psalm 108

A song. A psalm of David.

God, my heart feels secure.
    I will sing and make music to you with all my heart.
Harp and lyre, wake up!
    I want to sing and make music before the sun rises.
Lord, I will praise you among the nations.
    I will sing about you among the people of the earth.
Great is your love. It is higher than the heavens.
    Your truth reaches to the skies.
God, may you be honored above the heavens.
    Let your glory be over the whole earth.

Save us. Help us with your powerful right hand,
    so that those you love may be saved.
God has spoken from his temple.
    He has said, “I will win the battle.
Then I will divide up the land around Shechem.
    I will divide up the Valley of Sukkoth.
Gilead belongs to me, and so does the land of Manasseh.
    Ephraim is the strongest tribe. It is like a helmet for my head.
    Judah is the royal tribe. It is like a ruler’s scepter.
Moab serves me like one who washes my feet.
    I toss my sandal on Edom to show that I own it.
    I shout to Philistia that I have won the battle.”

10 Who will bring me to the city that has high walls around it?
    Who will lead me to the land of Edom?
11 God, isn’t it you, even though you have now turned away from us?
    Isn’t it you, even though you don’t lead our armies into battle anymore?
12 Help us against our enemies.
    The help people give doesn’t amount to anything.
13 With your help we will win the battle.
    You will walk all over our enemies.