Swedish Contemporary Bible

Psalms 108

Psalm 108

Lovprisning, bön om seger med Guds kraft

(Ps 57:8-12; 60:7-14)

1En sång, en psalm av David.

2Gud, mitt hjärta är orubbligt.

Jag vill sjunga och spela

av hela min själ till din ära[a].

3Vakna upp, harpa och lyra!

Jag vill väcka morgonrodnaden.

4Herre, jag vill prisa dig bland folken,

inför alla människor vill jag sjunga lovsång till dig.

5Din nåd är stor, högre än himlen når den,

din trofasthet upp till skyarna.

6Gud, du är upphöjd över himlen!

Visa din höghet över hela jorden!

7Befria dina älskade,

rädda oss med din starka hand, hjälp oss.

8Gud har talat i sin helgedom:

”Jag ska triumfera,

dela ut Shekem och mäta upp Suckotdalen.

9Gilead är mitt och Manasse är mitt,

Efraim är min hjälm och Juda min spira.

10Moab är mitt tvättfat,

mot Edom ska jag kasta min sko,

och över filistéerna ska jag höja ett segerrop.”

11Vem kan leda mig till den befästa staden?

Vem kan leda mig till Edom?

12Har inte du, Gud, förkastat oss

och inte längre velat gå ut med våra härar?

13Hjälp oss nu mot fienden,

för människor kan inte rädda.

14Med Gud på vår sida ska vi vinna,

för han kommer att trampa ner våra fiender.

Notas al pie

  1. 108:2 …av hela min själ till din ära ordagrant: ja, min ära. Det hebreiska ordet syftar på någonting tungt, högt, magnifikt, vördnadsväckande och kan här kanske också tolkas som helhjärtenhet: Jag vill sjunga och spela av hela min själ/av hela mitt hjärta.

King James Version

Psalm 108

1O God, my heart is fixed; I will sing and give praise, even with my glory.

Awake, psaltery and harp: I myself will awake early.

I will praise thee, O Lord, among the people: and I will sing praises unto thee among the nations.

For thy mercy is great above the heavens: and thy truth reacheth unto the clouds.

Be thou exalted, O God, above the heavens: and thy glory above all the earth;

That thy beloved may be delivered: save with thy right hand, and answer me.

God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.

Gilead is mine; Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;

Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe; over Philistia will I triumph.

10 Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?

11 Wilt not thou, O God, who hast cast us off? and wilt not thou, O God, go forth with our hosts?

12 Give us help from trouble: for vain is the help of man.

13 Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.