Swedish Contemporary Bible

Psalms 108

Psalm 108

Lovprisning, bön om seger med Guds kraft

(Ps 57:8-12; 60:7-14)

1En sång, en psalm av David.

2Gud, mitt hjärta är orubbligt.

Jag vill sjunga och spela

av hela min själ till din ära[a].

3Vakna upp, harpa och lyra!

Jag vill väcka morgonrodnaden.

4Herre, jag vill prisa dig bland folken,

inför alla människor vill jag sjunga lovsång till dig.

5Din nåd är stor, högre än himlen når den,

din trofasthet upp till skyarna.

6Gud, du är upphöjd över himlen!

Visa din höghet över hela jorden!

7Befria dina älskade,

rädda oss med din starka hand, hjälp oss.

8Gud har talat i sin helgedom:

”Jag ska triumfera,

dela ut Shekem och mäta upp Suckotdalen.

9Gilead är mitt och Manasse är mitt,

Efraim är min hjälm och Juda min spira.

10Moab är mitt tvättfat,

mot Edom ska jag kasta min sko,

och över filistéerna ska jag höja ett segerrop.”

11Vem kan leda mig till den befästa staden?

Vem kan leda mig till Edom?

12Har inte du, Gud, förkastat oss

och inte längre velat gå ut med våra härar?

13Hjälp oss nu mot fienden,

för människor kan inte rädda.

14Med Gud på vår sida ska vi vinna,

för han kommer att trampa ner våra fiender.

Notas al pie

  1. 108:2 …av hela min själ till din ära ordagrant: ja, min ära. Det hebreiska ordet syftar på någonting tungt, högt, magnifikt, vördnadsväckande och kan här kanske också tolkas som helhjärtenhet: Jag vill sjunga och spela av hela min själ/av hela mitt hjärta.

La Bible du Semeur

Psaumes 108

Je triompherai[a]

1Psaume de David. Cantique.

Mon cœur est tranquille[b], |ô mon Dieu,
et ma gloire, |c’est de te chanter, |de te célébrer |en musique[c] !
Vite, éveillez-vous, |luth et lyre !
Je veux éveiller l’aurore.

Je veux te louer, |Eternel, |au milieu des peuples,
et te célébrer |en musique |parmi les nations.
Ton amour s’élève |plus haut que les cieux,
ta fidélité |jusqu’aux nues.
O Dieu, manifeste |ta grandeur |au-dessus des cieux
et ta gloire |sur toute la terre !
Afin que tes bien-aimés |voient la délivrance,
interviens et sauve-nous ! |Réponds-moi !

Dieu l’a déclaré |dans son sanctuaire[d] : |« Je triompherai !
Je vais partager Sichem. |Je vais mesurer |au cordeau |le val de Soukkoth.
A moi Galaad ! |A moi Manassé !
Ephraïm |est un casque pour ma tête.
Mon sceptre royal, |c’est Juda,
10 et, pour me laver, |Moab me sert de bassine,
sur Edom, je jette |ma sandale.
Et contre la Philistie, |je pousse des cris |de triomphe. »

11 Qui me mènera |à la ville forte ?
Qui me conduira |à Edom ?
12 Ne nous as-tu pas |rejetés, ô Dieu,
toi qui ne sors plus, ô Dieu, |avec nos armées ?

13 Viens nous secourir |contre l’ennemi[e] !
Car il est bien illusoire, |le secours venant des hommes.
14 Mais avec Dieu nous ferons |des exploits,
c’est lui qui écrasera |tous nos ennemis.

Notas al pie

  1. 108: Pour les v. 2-6, voir 57.8-12 ; pour les v. 7-14, voir 60.7-14.
  2. 108.2 Autre traduction : est assuré.
  3. 108.2 Autres traductions : Je te chanterai et te célébrerai en musique, toi qui est ma gloire ; ou : Je te chanterai … en musique de tout mon cœur.
  4. 108.8 Autre traduction : dans sa sainteté.
  5. 108.13 Autre traduction : dans la détresse.