Swedish Contemporary Bible

Psalms 108

Psalm 108

Lovprisning, bön om seger med Guds kraft

(Ps 57:8-12; 60:7-14)

1En sång, en psalm av David.

2Gud, mitt hjärta är orubbligt.

Jag vill sjunga och spela

av hela min själ till din ära[a].

3Vakna upp, harpa och lyra!

Jag vill väcka morgonrodnaden.

4Herre, jag vill prisa dig bland folken,

inför alla människor vill jag sjunga lovsång till dig.

5Din nåd är stor, högre än himlen når den,

din trofasthet upp till skyarna.

6Gud, du är upphöjd över himlen!

Visa din höghet över hela jorden!

7Befria dina älskade,

rädda oss med din starka hand, hjälp oss.

8Gud har talat i sin helgedom:

”Jag ska triumfera,

dela ut Shekem och mäta upp Suckotdalen.

9Gilead är mitt och Manasse är mitt,

Efraim är min hjälm och Juda min spira.

10Moab är mitt tvättfat,

mot Edom ska jag kasta min sko,

och över filistéerna ska jag höja ett segerrop.”

11Vem kan leda mig till den befästa staden?

Vem kan leda mig till Edom?

12Har inte du, Gud, förkastat oss

och inte längre velat gå ut med våra härar?

13Hjälp oss nu mot fienden,

för människor kan inte rädda.

14Med Gud på vår sida ska vi vinna,

för han kommer att trampa ner våra fiender.

Notas al pie

  1. 108:2 …av hela min själ till din ära ordagrant: ja, min ära. Det hebreiska ordet syftar på någonting tungt, högt, magnifikt, vördnadsväckande och kan här kanske också tolkas som helhjärtenhet: Jag vill sjunga och spela av hela min själ/av hela mitt hjärta.

Amplified Bible

Psalm 108

Praise and Supplication to God for Victory.

A Song. A Psalm of David.

1O God, my heart is steadfast [with confident faith];
I will sing, I will sing praises, even with my soul.

Awake, harp and lyre;
I will awaken the dawn!

I will praise and give thanks to You, O Lord, among the people;
And I will sing praises to You among the nations.

For Your lovingkindness is great and higher than the heavens;
Your truth reaches to the skies.

Be exalted [in majesty], O God, above the heavens,
And Your glory above all the earth.

That Your beloved [ones] may be rescued,
Save with Your right hand, and answer me!


God has spoken in His [a]holiness:
“I will rejoice, I will portion out Shechem [as I divide Canaan among My people],
And measure out the Valley of Succoth.

“Gilead is Mine, Manasseh is Mine;
Ephraim also is the helmet of My head [My stronghold, My defense];
Judah is My [b]scepter.

“Moab is My washbowl;
Over Edom I will throw My shoe [to show Edom is Mine];
Over Philistia I will shout [in triumph].”

10 
Who will bring me into the fortified city [of Petra]?
Who will lead me to Edom?
11 
Have You not rejected us, O God?
And will You not go out, O God, with our armies?
12 
Give us help against the adversary,
For deliverance by man is in vain [a worthless hope].
13 
[c]With God we will do valiantly,
For it is He who will trample down our enemies.

Notas al pie

  1. Psalm 108:7 Or sanctuary.
  2. Psalm 108:8 Or lawgiver.
  3. Psalm 108:13 Or In or Through.