Swedish Contemporary Bible

Psalms 105

Psalm 105

Herren har varit trofast

(1 Krön 16:8-22)

1Prisa Herren, åkalla honom.

Gör hans verk kända för alla folk.

2Sjung och spela till hans ära,

berätta om alla hans under!

3Lovprisa hans heliga namn,

låt dem som söker Herren få en innerlig glädje!

4Vänd er till Herren och hans kraft,

sök honom ständigt.

5Tänk på de mäktiga gärningar han har gjort,

hans under och den dom som han uttalat,

6ni som är ättlingar till hans tjänare Abraham,

till Jakob, hans utvalde.

7Han är Herren, vår Gud.

Över hela jorden sträcker sig hans domar.

8Han minns för evigt sitt förbund,

sina befallningar för tusen generationer,

9det förbund som han slöt med Abraham,

och sin ed till Isak.

10Han bekräftade det till Jakob som en stadga,

till Israel som ett evigt förbund.

11Han sa: ”Jag ska ge dig Kanaans land

till arv och egendom.”

12Fastän de var få till antalet,

en liten skara främlingar,

13och vandrade från folk till folk,

från rike till rike,

14lät han ingen förtrycka dem,

och han straffade kungar för deras skull.

15”Rör inte mina smorda,

skada inte mina profeter!”

16Han sände hungersnöd över landet

och förstörde deras matförråd.

17Men han hade före dem sänt en man, Josef,

som såldes som slav.

18Bojor sattes på hans fötter

och en järnring runt hans hals,

19tills den dag hans ord gick i uppfyllelse,

och Herrens ord gav honom rätt.

20Då lät kungen släppa honom fri,

folkens kung befriade honom.

21Kungen gjorde honom till herre över sitt hus,

till härskare över hela sin egendom,

22för att leda hans furstar som han ville

och lära hans äldste vishet.

23Israel kom till Egypten,

Jakob blev gäst i Hams land.

24Han gjorde sitt folk mycket fruktsamt,

han gjorde dem mer talrika än deras fiender.

25Han vände egypterna till att hata hans folk,

till konspiration mot hans tjänare.

26Han sände sin tjänare Mose,

och Aron, som han hade utvalt.

27De utförde hans tecken bland dem,

under i Hams land.

28Han sände mörker, så att allting blev mörkt.

De hade inte[a] gjort uppror mot hans ord.

29Han förvandlade deras vatten till blod

och lät deras fiskar dö.

30Deras land vimlade av grodor,

ända in i deras furstars sängkammare.

31Han befallde, och svärmar av flugor kom,

mygg över hela deras land.

32I stället för regn gav han dem hagel

och eldslågor i landet.

33Han slog ner deras vinrankor och fikonträd,

och alla träd vräktes omkull i deras land.

34På hans befallning kom gräshoppssvärmar

och ett oräkneligt antal gräshoppsyngel.

35De åt upp allt grönt i deras land,

och de åt upp skörden på deras mark.

36Slutligen dödade han allt förstfött i deras land,

alla deras manliga nyfödda.

37Sedan förde han dem ut ur landet med silver och guld,

och det fanns ingen i dess stammar som stapplade.

38Egypterna gladde sig när de gav sig iväg,

för de hade drabbats av fasor för Israels skull.

39Han bredde ut ett moln som skydd

och en eld som lyste om natten.

40De[b] bad, och han sände vaktlar,

han mättade dem med bröd från himlen.

41Han öppnade en klippa, och vattnet forsade fram.

Det flöt som en flod genom det torra landet.

42För han tänkte på sitt heliga löfte

till sin tjänare Abraham.

43Han ledde ut sitt folk under jubel,

sina utvalda under glädjerop.

44Han gav dem land som tillhört andra folk.

De fick överta frukten av deras möda,

45för att de skulle hålla hans bud och lyda hans lagar.

Halleluja!

Notas al pie

 1. 105:28 De kan syfta på Mose och Aron. I Septuaginta m.fl. saknas inte, och tanken blir då: de hade gjort uppror…
 2. 105:40 Egentligen han eller det, syftande på folket. Översättningen följer här Septuaginta m.fl.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 105

1Славьте Вечного, потому что Он благ
    и милость Его – навеки!
Кто выразит могущество Вечного
    и возвестит всю Его славу?
Благословенны те, кто хранит правосудие
    и вершит праведные дела во все времена.
Вспомни меня, Вечный, во время благоволения к Своему народу,
    помоги и мне, когда будешь спасать их,
чтобы я увидел благополучие Твоих избранных,
    возвеселился вместе с Твоим народом
    и хвалился вместе с Твоим наследием.

Мы согрешили, как и наши предки,
    совершили беззаконие, поступили нечестиво.
Отцы наши не поняли Твоих чудес в Египте,
    забыли обилие Твоих щедрот
    и возмутились у Тростникового моря[a].
Он всё же спас их ради Своего имени,
    чтобы показать Своё могущество.
Он приказал Тростниковому морю,
    и оно высохло,
и провёл Он их через его глубины,
    как по суше.
10 Спас их от рук ненавидящих их,
    избавил их от руки врага.
11 Воды покрыли противников их,
    не осталось ни одного.
12 Тогда поверили они Его словам
    и воспели Ему хвалу.[b]

13 Но вскоре забыли Его дела,
    не ждали Его совета.
14 Страстно возжелали в пустыне мяса
    и испытывали Всевышнего в необитаемой местности.
15 Он дал им желаемое,
    но послал на них страшную болезнь.[c]

16 Они позавидовали в стане Мусе
    и Харуну, священнослужителю Вечного.
17 Земля разверзлась и поглотила Датана
    и всё скопище Авирама.
18 Возгорелся огонь посреди них,
    и пламя сожгло нечестивых.[d]

19 Они сделали изваяние быка на Синае[e]
    и поклонились истукану;
20 променяли Всевышнего, их Славу,
    на изображение быка, питающегося травой.
21 Забыли Всевышнего, своего Спасителя,
    сотворившего великие дела в Египте,
22 чудеса в земле Хама[f]
    и устрашающие дела у Тростникового моря.
23 Поэтому Он сказал, что уничтожит их,
    и уничтожил бы, если бы не Муса, избранный Его,
который встал перед Ним в расселине,
    чтобы отвратить Его ярость,
    чтобы Он не погубил их.[g]

24 И пренебрегли они землёй желанной,
    не поверили Его обещанию,
25 роптали в своих шатрах
    и не слушались голоса Вечного.
26 Поэтому Он поклялся с поднятой рукой,
    что поразит их в пустыне,
27 а также их потомков среди народов,
    и рассеет их по землям.[h]

28 Они присоединились к Баал-Пеору[i]
    и ели жертвы, принесённые мёртвым идолам.
29 Раздражали Его своими делами,
    и разразился среди них мор.
30 Но поднялся Пинхас, произвёл суд,
    и мор прекратился.
31 Это вменилось в праведность ему,
    что навсегда останется в памяти поколений.[j]

32 Ещё они прогневали Его у вод Меривы,
    и Муса был наказан из-за них,
33 потому что они возмутили его дух,
    и он погрешил своими устами.[k]

34 Не уничтожили они народы,
    вопреки повелению Вечного,
35 а смешались с ними
    и научились их делам;
36 служили их идолам,
    которые стали для них сетью.
37 Приносили демонам в жертву
    своих сыновей и дочерей;
38 проливали невинную кровь,
    кровь своих сыновей и дочерей,
которых жертвовали ханаанским идолам,
    и земля осквернилась кровью.
39 Они оскверняли себя своими делами,
    распутничали своими поступками.[l]

40 Поэтому возгорелся гнев Вечного на Его народ,
    и возгнушался Он Своим наследием.
41 Он отдал их в руки чужеземцев,
    и ненавидящие Исраил властвовали над ними.
42 Враги притесняли их,
    и они смирились под их рукой.
43 Много раз Он избавлял их,
    но они гневили Его своим упрямством
    и были унижены в своём беззаконии.[m]

44 Всё же Он обращал внимание на их скорбь,
    когда слышал их вопль,
45 вспоминал о Своём соглашении с ними
    и смягчался по Своей великой милости.
46 Он вызывал к ним сострадание
    со стороны всех, кто пленял их.

47 Спаси нас, Вечный, наш Бог,
    и собери нас из среды народов,
чтобы славить нам Твоё святое имя
    и Твоей славою хвалиться.

Заключительное благословение четвёртой книги

48 Хвала Вечному, Богу Исраила,
    от века и до века!
И весь народ пусть скажет: «Аминь!»[n]

Славьте Вечного!

Notas al pie

 1. 105:7 Тростниковое море – буквальный перевод с языка оригинала. Среди современных специалистов существуют различные мнения, о каком водоёме здесь идёт речь. Тростниковым морем могли называть как цепи озёр, расположенных на Суэцком перешейке и, вероятно, соединявшихся тогда проливами с Красным морем, так и Суэцкий и Акабский заливы Красного моря (см. карту № 2 на странице хх и, напр., 3 Цар. 9:26). В Инджиле эти же воды названы Красным морем. Также в ст. 9 и 22.
 2. 105:7-12 См. Исх. 14:10-31.
 3. 105:13-15 См. Чис. 11.
 4. 105:16-18 См. Чис. 16.
 5. 105:19 Букв.: «на Хориве». Хорив – другое название горы Синай.
 6. 105:22 То есть в Египте. Египтяне были потомками Хама (см. Нач. 10:6-10).
 7. 105:19-23 См. Исх. 32.
 8. 105:24-27 См. Чис. 13–14.
 9. 105:28 Баал-Пеор   – божество, почитавшееся моавитянами.
 10. 105:28-31 См. Чис. 25.
 11. 105:32-33 См. Исх. 17:1-7; Чис. 20:2-13.
 12. 105:34-39 См. Втор. 7:1-6; 18:9-13; Суд. 1:19–2:5.
 13. 105:40-43 См. Суд. 2:10-19.
 14. 105:48 Аминь   – еврейское слово, которое переводится как «да, верно, воистину так» или «да будет так».