Swedish Contemporary Bible

Psalms 105

Psalm 105

Herren har varit trofast

(1 Krön 16:8-22)

1Prisa Herren, åkalla honom.

Gör hans verk kända för alla folk.

2Sjung och spela till hans ära,

berätta om alla hans under!

3Lovprisa hans heliga namn,

låt dem som söker Herren få en innerlig glädje!

4Vänd er till Herren och hans kraft,

sök honom ständigt.

5Tänk på de mäktiga gärningar han har gjort,

hans under och den dom som han uttalat,

6ni som är ättlingar till hans tjänare Abraham,

till Jakob, hans utvalde.

7Han är Herren, vår Gud.

Över hela jorden sträcker sig hans domar.

8Han minns för evigt sitt förbund,

sina befallningar för tusen generationer,

9det förbund som han slöt med Abraham,

och sin ed till Isak.

10Han bekräftade det till Jakob som en stadga,

till Israel som ett evigt förbund.

11Han sa: ”Jag ska ge dig Kanaans land

till arv och egendom.”

12Fastän de var få till antalet,

en liten skara främlingar,

13och vandrade från folk till folk,

från rike till rike,

14lät han ingen förtrycka dem,

och han straffade kungar för deras skull.

15”Rör inte mina smorda,

skada inte mina profeter!”

16Han sände hungersnöd över landet

och förstörde deras matförråd.

17Men han hade före dem sänt en man, Josef,

som såldes som slav.

18Bojor sattes på hans fötter

och en järnring runt hans hals,

19tills den dag hans ord gick i uppfyllelse,

och Herrens ord gav honom rätt.

20Då lät kungen släppa honom fri,

folkens kung befriade honom.

21Kungen gjorde honom till herre över sitt hus,

till härskare över hela sin egendom,

22för att leda hans furstar som han ville

och lära hans äldste vishet.

23Israel kom till Egypten,

Jakob blev gäst i Hams land.

24Han gjorde sitt folk mycket fruktsamt,

han gjorde dem mer talrika än deras fiender.

25Han vände egypterna till att hata hans folk,

till konspiration mot hans tjänare.

26Han sände sin tjänare Mose,

och Aron, som han hade utvalt.

27De utförde hans tecken bland dem,

under i Hams land.

28Han sände mörker, så att allting blev mörkt.

De hade inte[a] gjort uppror mot hans ord.

29Han förvandlade deras vatten till blod

och lät deras fiskar dö.

30Deras land vimlade av grodor,

ända in i deras furstars sängkammare.

31Han befallde, och svärmar av flugor kom,

mygg över hela deras land.

32I stället för regn gav han dem hagel

och eldslågor i landet.

33Han slog ner deras vinrankor och fikonträd,

och alla träd vräktes omkull i deras land.

34På hans befallning kom gräshoppssvärmar

och ett oräkneligt antal gräshoppsyngel.

35De åt upp allt grönt i deras land,

och de åt upp skörden på deras mark.

36Slutligen dödade han allt förstfött i deras land,

alla deras manliga nyfödda.

37Sedan förde han dem ut ur landet med silver och guld,

och det fanns ingen i dess stammar som stapplade.

38Egypterna gladde sig när de gav sig iväg,

för de hade drabbats av fasor för Israels skull.

39Han bredde ut ett moln som skydd

och en eld som lyste om natten.

40De[b] bad, och han sände vaktlar,

han mättade dem med bröd från himlen.

41Han öppnade en klippa, och vattnet forsade fram.

Det flöt som en flod genom det torra landet.

42För han tänkte på sitt heliga löfte

till sin tjänare Abraham.

43Han ledde ut sitt folk under jubel,

sina utvalda under glädjerop.

44Han gav dem land som tillhört andra folk.

De fick överta frukten av deras möda,

45för att de skulle hålla hans bud och lyda hans lagar.

Halleluja!

Notas al pie

  1. 105:28 De kan syfta på Mose och Aron. I Septuaginta m.fl. saknas inte, och tanken blir då: de hade gjort uppror…
  2. 105:40 Egentligen han eller det, syftande på folket. Översättningen följer här Septuaginta m.fl.

Amplified Bible

Psalm 105

The Lord’s Wonderful Works in Behalf of Israel.

1O give thanks to the Lord, call upon His name;
Make known His deeds among the people.

Sing to Him, sing praises to Him;
Speak of all His wonderful acts and devoutly praise them.

Glory in His holy name;
Let the hearts of those who seek and require the Lord [as their most essential need] rejoice.

Seek and deeply long for the Lord and His strength [His power, His might];
Seek and deeply long for His face and His presence continually.

Remember [with awe and gratitude] the wonderful things which He has done,
His amazing deeds and the judgments uttered by His mouth [on His enemies, as in Egypt],

O you offspring of Abraham, His servant,
O you sons of Jacob, His chosen ones!

He is the Lord our God;
His judgments are in all the earth.


He has remembered His covenant forever,
The word which He commanded and established to a [a]thousand generations,

The covenant which He made with Abraham,
And His sworn oath to Isaac,
10 
Which He confirmed to Jacob as a statute,
To Israel as an everlasting covenant,
11 
Saying, “To you I will give the land of Canaan
As the measured portion of your inheritance.”
12 
When there were only a few men in number,
Very few [in fact], and strangers in it;
13 
And they wandered from one nation to another,
From one kingdom to another people,
14 
He allowed no man to oppress them;
He rebuked kings for their sakes, saying,
15 
“Do not touch My anointed ones,
And do My prophets no harm.”

16 
And He called for a famine upon the land [of Egypt];
He [b]cut off every source of bread.
17 
He sent a man before them,
Joseph, who was sold as a slave.
18 
His feet they hurt with shackles;
[c]He was put in chains of iron,
19 
Until the time that his word [of prophecy regarding his brothers] came true,
The word of the Lord tested and refined him.
20 
The king sent and released him,
The ruler of the peoples [of Egypt], and set him free.
21 
He made Joseph lord of his house
And ruler of all his possessions,
22 
To imprison his princes at his will,
That he might teach his elders wisdom.
23 
Israel also came into Egypt;
Thus Jacob sojourned in the land of Ham.
24 
There the Lord greatly increased [the number of] His people,
And made them more powerful than their enemies.

25 
He turned the heart [of the Egyptians] to hate His people,
To deal craftily with His servants.
26 
He sent Moses His servant,
And Aaron, whom He had chosen.
27 
They exhibited His wondrous signs among them,
Great miracles in the land of Ham (Egypt).
28 
He sent [thick, oppressive] darkness and made the land dark;
And Moses and Aaron did not rebel against His words.
29 
He turned Egypt’s waters into blood
And caused their fish to die.
30 
Their land swarmed with frogs,
Even in the chambers of their kings.
31 
He spoke, and there came swarms of flies
And gnats in all their territory.
32 
He gave them hail for rain,
With flaming fire in their land.
33 
He struck their vines also and their fig trees,
And shattered the [ice-laden] trees of their territory.
34 
He spoke, and the [migratory] locusts came,
And the young locusts, even without number,
35 
And ate up all the vegetation in their land,
And devoured the fruit of their ground.
36 
He also struck down all the firstborn in their land,
The first fruits and chief substance of all their strength.

37 
He brought the sons of Israel out [of Egypt] with silver and gold,
And among their tribes there was not one who stumbled.
38 
Egypt was glad when they departed,
For the dread and fear of them had fallen on the Egyptians.
39 
The Lord spread a cloud as a covering [by day],
And a fire to illumine the night.
40 
The Israelites asked, and He brought quail,
And satisfied them with the bread of heaven.
41 
He opened the rock and water flowed out;
It ran in the dry places like a river.
42 
For He remembered His holy word
To Abraham His servant;
43 
He brought out His people with joy,
And His chosen ones with a joyful shout,
44 
He gave them the lands of the nations [of Canaan],
So that they would possess the fruits of those peoples’ labor,
45 
So that they might observe His precepts
And keep His laws [obediently accepting and honoring and valuing them].
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Notas al pie

  1. Psalm 105:8 There were twenty-six recorded generations from Adam to Moses. The ancient rabbis took “thousand” here very literally and maintained that God originally planned to give the Law to the thousandth generation, but He foresaw that they would be wicked, so He declined to create 974 generations and gave the Law to the twenty-sixth generation (Moses) instead.
  2. Psalm 105:16 Lit broke the whole rod of, referring to the fact that bread was stored as ring-shaped loaves on a rod. If the rod was broken, the loaves fell off and were lost or ruined.
  3. Psalm 105:18 Lit his soul came into.